Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

T h e u r b a n s t y l e o f m e

Follow us:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREAT MOVIES: ZEII EGIPTULUI (2016)
GODS OF EGYPT (2016)

 

    Aceia dintre voi care ați urmărit cu multă plăcere aventurile lui Hercule sau ale Xenei, prințesa războinică vor fi foarte fericiți să afle că au ocazia să vizioneze o nouă poveste despre zei și muritori, datorită filmului Zeii Egiptului, lansat la sfârșitul lunii februarie de casele de filme Summit Entertainment, Thunder Road Pictures și Mystery Clock Cinema și distribuit de Summit Entertainment și Lionsgate. Regia este semnată de Alex Proyas.

    În vremurile când zeii stăpâneau pământul și locuiau alături de muritori, Egiptul era condus de doi frați, Osiris (Bryan Brown), care stăpânea zonele îmbelșugate ale regatului, și Set (Gerard Butler), care își exercita puterea asupra întinderilor deșertice și pustii ale acestuia. Pe atunci, zeii aveau sânge auriu, erau mult mai înalți și mai puternici decât oamenii și se puteau transforma în animale monstruoase, dacă viața le era pusă în primejdie. Osiris era deja bătrân și hotărăște să lase regatul moștenire fiului său, Horus (Nikolaj Coster-Waldau), care, în ciuda pregătirii de care beneficiase de-a lungul anilor, nu era încă pregătit pentru o misiune atât de importantă.

   Chiar în ziua încoronării, când toată lumea era fericită și aștepta cu nerăbdare momentul în care Horus va prelua coroana, din mulțime își face apariția Set, venit să asiste la ceremonie. Motivând că mulțimea adunată în curtea palatului l-a împiedicat să ajungă mai devreme, el oferă tânărului Horus cadoul său de încoronare, un corn uriaș al unui berbec care îi omorâse 10 oameni, și îl îndeamnă să sune din el cu toate puterile. Mândru de darul primit, Horus face întocmai cum îi spune unchiul său. Numai că în mai puțin de zece secunde se aude zgomot de scuturi și zale. Era armata lui Set, care în câteva clipe a înconjurat mulțimea, făcând-o prizonieră.

    Vor urma lupte aprinse între zei, trădări și iubiri efemere, dar Horus va fi ajutat în demersul său de un simplu muritor, un hoț iscusit care îl va sprijini într-un mod nebănuit, și pe care va trebui apoi la rândul său să îl ajute să-și recupereze iubita de pe tărâmul morților.

    Filmările au avut loc în Australia, datorită zonelor foarte întinse și aride, propice pentru a putea imagina – parțial prin decoruri și oameni, parțial cu ajutorul calculatorului – o lume grandioasă, cum numai în legende poate exista. Execuția este desăvârșită, decorurile sunt perfecte, iar iluzia ia locul realității fără drept de apel. Efectele speciale sunt la tot pasul, iar luptele dintre zei sau cele cu animale gigantice vor face deliciul spectatorilor. Și dacă vă întrebați cum e jocul actoricesc, vă spun fără ocol că e minunat. Cred că și acesta este unul dintre motivele pentru care te lași cucerit de poveste și pentru aproape două ore uiți de lumea care te înconjoară, alăturându-te eroilor și faptelor lor legendare.

    Trebuie să vedeți filmul, e foarte reușit!

    xoxo

*

Those of you who have watched with great pleasure the adventures of Hercules or Xena, The Warrior Princess will be very happy to hear that you have the opportunity to watch a new story about gods and mortals, because of the recent launching (at the end of February) of the movie Gods of Egypt, by Summit Entertainment, Thunder Road Pictures and Mystery Clock Cinema and distributed by Summit Entertainment and Lionsgate. The film is directed by Alex Proyas.

    In ancient times, when gods ruled the earth and lived alongside mortals, Egypt was led by two brothers, Osiris (Bryan Brown), who governed the abundant areas of the kingdom, and Set (Gerard Butler), who extended his power over the deserted ones. Back then, the gods had gold blood, they were much taller and stronger than mortals and could turn into gigantic beasts if their life was put in jeopardy. Osiris was already old and decides to leave the kingdom to his son, Horus (Nikolaj Coster-Waldau), who, despite so many years of training, wasn’t yet ready for a mission of such importance.

    In the coronation day, when everyone was happy and looked forward to the moment when Horus will take the crown, from the crowd makes his appearance Set, who came to attend the ceremony. Arguing that the crowd gathered in front of the palace prevented him from reaching earlier, he gives the young Horus, as a crowning gift, a huge horn of a ram, that had killed 10 people, and urges him to sound it with all his strength. Very proud of the gift, Horus does exactly as his uncle tells him. But in less than ten seconds the noise of iron shields and mail coats fills the air. It was Set's army, who surrounded the crowd, making them prisoners.

    It follows the battles between gods, betrayals and ephemeral loves, but Horus will be helped in his endeavor by a mere mortal, a skilled thief who will save him in unsuspected ways, but in turn he has to help him recover his girlfriend from the land of the dead.

    The filming took place in Australia, due to the very large and arid areas, where partly through scenery and people, partly by computer it could be set up a grandiose world, one which can exist only in legends. The execution is perfect, the sets are perfect, and the illusion becomes reality. The special effects are everywhere, in the fighting between gods or with giant monsters, to the viewers delight. And if you're wondering how is the acting, I will say bluntly that is great. I think this is one of the reasons the story captures you and for nearly two hours you forgot all about the world around you, by joining legendary heroes and their deeds.

    You should see the movie, it's great!

xoxo

Good Movies: Ithaca (2016)

Mesagerul pe bicicletă (2016)

 

 

Filmul regizat de renumita actriţă americană Meg Ryan pe baza romanului scris de Erik Jendresen şi William Saroyan a fost realizat în 2015, dar lansat în SUA pe 9 septembrie 2016. Din distribuţie mai fac parte, între alţii, Tom Hanks, Meg Ryan, Jack Quaid, Sam Shepard, Alex Neustaedter.

Acţiunea se petrece în timpul celui de-al doilea război mondial, în SUA. Majoritatea tinerilor sunt plecaţi la război, iar între ei se află şi Marcus Macauley, din Ithaca. Aflat pe front, în momentele de respiro, îi povesteşte prietenului său Toby despre familia sa rămasă acasă: cei doi fraţi, Homer şi Ulysses, despre sora sa Bess, despre mama sa (Meg Ryan) şi despre tatăl său (Tom Hanks), care murise de puţină vreme.

Povestirile sale se împletesc cu viaţa tânărului Homer, care visează să ajungă cel mai rapid mesager pe bicicletă din istoria serviciilor poştale de telegrafie. Filmul este regizat superb de Meg Ryan, iar succesiunea planurilor şi jocul personajelor atrag spectatorul şi nu îi mai dau drumul până la final.

 

xoxo

 

*

 

The film directed by the American actress Meg Ryan is based on the novel written by Erik Jendresen and William Saroyan. It was conducted in 2015 but released in the US on September 9, 2016. The cast also includes, among others, Tom Hanks, Meg Ryan, Jack Quaid, Sam Shepard, Alex Neustaedter.

The action take place during the World War II in the US. Most young people are at war, and among them is Marcus Macauley, from Ithaca. In their moments of respite, he tells his friend Toby about his family left home: about his two brothers, Homer and Ulysses, about his sister Bess, his mother (Meg Ryan) and his father (Tom Hanks), who died recently.

His stories are intertwined with the life of the young Homer, who's dream is to become the fastest bike messenger of Postal Telegraph. The film directed by Meg Ryan is wonderful and we loved the succession of the scenes and the way actors played, attracting the viewers in their characters' lives until the end.

 

xoxo

Când vine întunericul (2016)

Daylight's End (2016)

 

De trei ani, omenirea este afectată de un flagel mortal. Fiinţele umane se transformă în prădători feroce, atentând la viaţa semenilor fără discriminare, pentru a se hrăni. Din New York şi până în Texas, nu mai există decât oraşe părăsite, câţiva supravieţuitori răzleţi cu intenţii mai mult sau mai puţin bune, şi un număr mare de creaturi ciudate, însetate de sânge. Singurul lor punct slab este lumina zilei, pe care nu o suportă pentru că le aduce moartea.

Acţiunea filmului se desfăşoară în Texas şi începe în momentul în care un grup de supravieţuitori din Dallas zăresc în mijlocul drumului o femeie cu minţile rătăcite, ce strângea la piept o păpusă înfăşată. Atacaţi pe neaşteptate de o bandă de supravieţuitori mercenari, sunt toţi omorâţi, cu excepţia unei femei, Sam (Chelsea Edmundson). Din fericire, aceasta e salvată la timp de Thomas (Johnny Strong), un călător singuratic a cărui misiune era să ucidă toate acele creaturi. Sam îi dezvăluie că face parte dintr-un grup mai mare din Dallas şi că i s-ar putea alătura, primind tot ce are nevoie, dacă o transportă împreună cu femeia rătăcită înapoi acasă.

Ajunşi în Dallas, la sediul general al poliţiei, unde ceilalți se refugiaseră crezând că vor scăpa şi creaturile vor muri din lipsă de hrană, începe o luptă nebună pentru supravieţuire. Creaturile nu doar că nu mor, dar sunt din ce în ce mai numeroase, au lideri şi stau la pândă pentru a-și captura mai uşor victimele. Singurul lucru care le dă putere supravieţuitorilor este speranţa că vor reuşi să ajungă în Baja, o localitate izolată pe o rază de 240 km, unde creaturile nu ar putea ajunge fără să-şi piardă viaţa.

Subiectul este interesant şi are gradul său de originalitate, dar fiţi pregătiţi pentru multă acţiune, haos, multe focuri de armă, scene violente şi sângeroase.

xoxo

 

*

 

For three years, humanity is affected by a deadly disease. Human beings are transformed into ferocious predators, attacking their own kind indiscriminately, just to feed. From New York to Texas, there are only deserted towns, a few survivors with more or less good intentions, and a large number of strange creatures, bloodthirsty. Their only weakness is light, which kills them.

The film takes place in Texas and begins when a group of survivors from Dallas see a woman in the middle of the road with a doll in her arms. Suddenly they are attacked by a gang of mercenary survivors and are all killed, except a woman, Sam (Chelsea Edmundson). Fortunately, she is saved in time by Thomas (Johnny Strong), a lone traveler whose mission is to kill those creatures. Sam reveals that she is part of a larger group living in Dallas and that he might join it, getting everything he needs, if he gets her and the strange woman back home.

Once in Dallas, at the police headquarters, where the others thought they could be safe, because the creatures will die for lack of food, it starts a crazy fight for survival. Creatures not only do not die but are becoming more numerous, they have leaders and are lurking to capture their victims. The only hope of the survivors is to manage to get to Baja, an isolated town within a radius of 240 km, where creatures could not reach without losing their life.

The subject is interesting and has its degree of originality, but be prepared for a lot of action, chaos, gunfires and violent scenes.

xoxo

Good & Interesting:

Să nu te întorci niciodată (2016)

never go back (2016)

Conspiraţii şi trădări -- nimeni nu este ce pare a fi

Conspiracies and betrayals -- nothing is what it looks like

 

 

Film de acţiune, Să nu te întorci niciodată vorbeşte despre o conspiraţie din cadrul armatei americane, în care o organizaţie paramilitară implicată ajunge să facă jocurile, întorcându-se împotriva celor care îi angajaseră. Jack Reacher (interpretat de Tom Cruise), fost maior de armată, duce o viaţă singuratică, dar nu izolată, căci marea sa pasiune, chiar dacă nu mai poartă uniformă, este să se asigure că cei care comit infracţiuni nu vor rămâne nepedepsiţi. Aşa începe şi filmul, cu arestarea spectaculoasă a unor personaje dubioase care traficau oameni la graniţa cu Mexicul. Ajutat de mr. Suzanne Turner, şefa aceleiaşi baze militare pe care condus-o el în urmă cu 16 ani, să scape de consecinţele pe care le-ar fi putut avea totuşi cu poliţia, dat fiind faptul că acum nu mai era decât un simplu civil, Jack Reacher o invită în oraş şi astfel se îndreaptă spre Washington, unde se afla aceasta.

Lucrurile iau însă o întorsătură urâtă când ajunge la destinaţie şi află că mr. Turner fusese arestată pentru spionaj, o acuzaţie deosebit de gravă şi absolut neverosimilă. Puţin uimit de cele întâmplare, Reacher hotărăşte să sape puţin la rădăcina lucrurilor şi astfel află că nimic nu e ce pare a fi, toţi fiind implicaţi într-o reţea de complicităţi, minciuni, trădări şi interese meschine.

În acel moment va începe misiunea sa de a o salva pe mr. Turner, aflată evident în primejdie de moarte în momentul în care oameni importanţi din armată, avocaţi etc. încep să moară ca muştele în jurul lor şi cel acuzat de toate aceste crime odioase nu este nimeni altcineva decât Jack Reacher... Vizionare plăcută!

xoxo

*

Action movie, Never Go Back is talking about a conspiracy within the US military, where a paramilitary organization get to do the games, turning against those who hired it. Jack Reacher (Tom Cruise), a former army major, leads a lonely life, but not isolated, for his great passion, even if his not in uniform anymore, is to ensure that those who commit crimes won't remain unpunished. And so begins the film, with the spectacular arrest of some shady characters who kidnap and sell people at the Mexican border. With the help of mr. Suzanne Turner, who runs the same military base as him did 16 years ago, to escape the consequences with the police, because now he's just a civilian, Jack Reacher invites her to coffee. But in order to do so, he has to go to Washington, where she is.

Things will get ugly there though, when he reach the destination and finds out that mr. Turner was arrested for espionage, an accusation particularly serious and absolutely incredible. Amazed by the news, Reacher decides to dig a little further, and so he realizes that nothing is what it seems, all being involved in a dirty net of lies, betrayals and personal interests.

At that moment begins his mission to save mr. Turner, which is evident in big danger when important people in the military, lawyers etc. are starting to die like flies around them and the only one accused of these heinous murders is none other than Jack Reacher... Enjoy the movie!

xoxo