Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

T h e u r b a n s t y l e o f m e

Follow us:

JUMANJI: Nivelul următor

 

JUMANJI: The Next Level

(2019)

 

 

 

La un an după evenimentele petrecute în filmul anterior, Spencer, Fridge, Martha şi Bethany plănuiesc să se întâlnească în Brantford. Îşi trimit mesaje, fiecare dintre ei având acum propria viaţă. Filmul începe liniştit, facem cunoştinţă cu bunicul lui Spencer, Eddie, care locuieşte pentru o vreme la acesta acasă pentru că se recuperează de pe urma unei operaţii la şold, cu prietenul acestuia Milo Walker, dar şi cu mama lui Spencer, actriţa Marin Hinkle, foarte cunoscută nouă din serialul Doi bărbaţi şi jumătate (aş fi vrut să aibă mai multe replici în acel serial).

Abia când tinerii, care îl aşteptau să sosească pe Spencer, descoperă că acesta nu aruncase resturile vechiului joc, ne dăm seama că acţiunea este pe cale să înceapă, şi nu oricum. Temându-se că Spencer a fost deja înghiţit de joc, hotărăsc să reintre cu toţii, dar sunt absorbiţi doar Fridge, Martha, Eddie şi Milo, iar avatarurile lor sunt modificate. Ultimii au acum nişte corpuri de invidiat, de exemplu. Eddie este Dr. Bravestone, iar Milo este Finbar. Absolut delirant este că fiecare îşi păstrează manierismele, felul de a se comporta şi năravurile.

Eddie şi Milo sunt două cupluri senzaţionale, şi în versiunea Danny de Vito – Danny Glover şi în versiunea Dwayne Johnson – Kevin Hart.

Pe parcursul filmului, unele personaje îşi schimbă din nou avatarurile. La fel ca într-un joc video, apar tot felul de pericole şi personaje pitoreşti, inclusiv înspăimântătoarele maimuţe mandril, iar eroii îşi mai pierd din vieţi. Cert este că filmul este absolut superb, cu nişte efecte speciale de senzaţie şi chiar peisaje care te lasă cu răsuflarea tăiată. Merită să-l vedeţi, vă veţi delecta cu siguranţă.

xoxo

*

One year after the events in the previous movie, Spencer, Fridge, Martha and Bethany plan to meet in Brantford. They send messages, each of them now having their own life. The film begins quietly, we meet Spencer's grandfather, Eddie, who lives for a while at this home because he is recovering from a hip surgery, with his friend Milo Walker, but also with Spencer's mother, actress Marin Hinkle, very well known to us from the series Two and a half men (I wish she had more lines in that series).

Only when the youngsters, who were waiting for Spencer to arrive, find out that he had not thrown away the remains of the old game, we realize that the action is about to begin, and not anyhow. Fearing that Spencer has already been swallowed by the game, they all decide to return, but only Fridge, Martha, Eddie and Milo are absorbed in it, and their avatars are changed. The last two have now some great bodies, for example. Eddie is Dr. Bravestone, and Milo is Finbar. Absolutely hillarious is that everyone retains their mannerisms, behaviors and bad habits.

Eddie and Milo are two sensational couples, both in Danny de Vito -- Danny Glover and in Dwayne Johnson -- Kevin Hart formula.

During the movie, some characters change their avatars again. As in a video game, there are all sorts of dangers and picturesque characters, including the frightening mandrills, and the heroes lose some of their lives. Of course, the movie is absolutely stunning, with some exquisite special effects and even gorgeous landscapes that leave you breathless. It is worth seeing, you will certainly enjoy it.

xoxo

gallery/jumanji nivelul urmator
gallery/maestrul mincinosilor 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Beautiful Day in the Neighborhood (2019)

 

Lloyd Vogel (Matthew Rhys), jurnalist de investigaţie şi câştigător al mai multor premii în domeniul său profesional, este cunoscut de toţi pentru caracterul său incisiv şi mai ales pentru cinismul său. Toate interviurile pe care le face sunt foarte bune, dar le lipseşte latura umană sau, mai bine zis, în loc să fie evidenţiate calităţile interlocutorului, sunt vânate orice posibile defecte. Atât de departe i-a mers vestea, încât şefa sa de la revista Esquire pentru care lucrează în prezent se vede nevoită să-i schimbe tipul de interviu pentru că nimeni nu mai vrea să fie intervievat de el.

Însă un realizator de emisiuni pentru copii, Fred Rogers (Tom Hanks), chiar vrea să fie intervievat de acesta. Fred Rogers este o personalitate în lumea televiziunii, fiind iubit de mai multe generaţii de copii şi adulţi pentru programele sale pline de învăţăminte pe care le realiza şi mai ales pentru atitudinea sa calmă, caldă şi împăciuitoare.

Lloyd, mai cinic decât ar fi normal şi din cauza unei relaţii dificile cu tatăl său, este sigur că nimeni nu poate fi atât de bun la suflet ca Fred Rogers şi este hotărât să-i afle punctul slab şi apoi să-l dea în vileag în Esquire.

Numai că Lloyd va afla cu surprindere că Fred Rogers chiar este un om bun şi, mai ales, află un adevăr important pentru viaţă, şi anume acela că tu decizi cum te comporţi. Iar dacă eşti furios, poţi alege să te opreşti şi să faci altceva, ceva ce îţi place, după care să analizezi cu mintea limpede situaţia care ţi-a stârnit mânia şi să vezi ce trebuie făcut.

Un film superb, care îţi merge la inimă!

xoxo

*

Lloyd Vogel (Matthew Rhys), investigative journalist and winner of several awards in his professional field, is known by all for his incisive character and especially for his cynicism. All the interviews he does are very good, but they lack the human side or, rather, instead of highlighting the qualities of the interlocutor, he hunts any possible defects. He is so well known that his boss at Esquire magazine, for whom he is currently working, is forced to change his type of interview because no one wants to be interviewed by him.

But Fred Rogers (Tom Hanks), creator, showrunner and host of a a children’s show, really wants to be interviewed by him. Fred Rogers is a personality in the world of television, being loved by several generations of children and adults for his educational programs that he realizes and especially for his calm, warm and peaceful attitude.

Lloyd, more cynical than normal because of a difficult relationship with his father, is sure that no one can be as good-hearted as Fred Rogers and is determined to find out his weakness and expose him in Esquire.

Only Lloyd will be surprised to find out that Fred Rogers is really a good man and, above all, he learns an important truth -- that you decide how you behave. And if you are angry, you can choose to stop and do something else, something you like, then analyze later, with a clear mind, the situation that aroused your anger and see what needs to be done.

A wonderful movie, that goes to your heart!

xoxo

Maestrul mincinoşilor (2019)

 

The Good Liar (2019)

 

 

 

Londra, 2009, un bărbat şi o femeie, trecuţi de prima tinereţe, s-au înscris pe un site de întâlniri online pentru a cunoaşte un partener romantic, dar altfel nimic serios. Ambii dau informaţii cosmetizate despre ei înşişi, iar în urma introducerii datelor în calculator, cei doi ajung să se cunoască şi astfel începe o corespondenţă online. La scurt timp după aceea, cei doi consideră că ar fi timpul să se întâlnească şi îşi dau întâlnire într-o cafenea.

Roy Cournay este de fapt un escroc care împreună cu partenerul său de afaceri Vincent păcăleşte oamenii pentru a le da acces la conturile lor şi a le lua banii. Dar nu sunt implicaţi numai ei doi, ci este vorba despre o întreagă reţea internaţională.

Betty McLeish, fostă profesoară de istorie la Oxford, este milionară şi văduvă, ea urmând să fie victima.

Relaţia înaintează, aflăm că Betty are probleme de sănătate destul de grave, dar cu toate acestea plănuieşte o excursie la Berlin împreună cu Roy.

Au mai fost filme cu acest subiect, numai că de această dată este vorba de cu totul altceva. De aici încolo filmul nu evoluează aşa cum v-aţi aştepta. Călătoria la Berlin nu este incusiunea romantică prin care cei doi ar putea ajunge să rămână împreună, ci este primul semnal de alarmă că de fapt lucrurile sunt mult mai complicate şi grave. Şi chiar aşa şi sunt, situaţia escaladând până în momentul în care totul se întoarce cu susul în jos.

xoxo

*

London, 2009, a man and a woman, a little older, signed up for an online dating website to meet a romantic partner, but otherwise nothing serious. Both give false information about themselves, and after entering the data in the computer, the two get to know each other and thus begin an online correspondence. Shortly thereafter, the two think it would be the time to meet and they meet in a cafe.

Roy Cournay is actually a con who, along with his business partner Vincent, is tricking people into giving them access to their bank accounts and take their money. But it’s not just the two of them involved, it is a whole international network.

Betty McLeish, a former history teacher at Oxford, is a millionaire and a widow.

The relationship goes on, we find out that Betty has quite serious health problems, but nevertheless she plans a trip to Berlin with Roy.

There have been other movies on this subject, only this time is something else. From here, the movie doesn’t evolve as you would expect. The trip to Berlin is not the romantic getaway through which the two could end up staying together, but the first alarm that things are actually much more complicated and serious. And so they are, the situation escalating until the moment everything turns upside down.

xoxo