T h e u r b a n s t y l e o f m e

Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

Advertise for 50 $/month!!!

As big and as much as you like!

Follow us:

Insula fanteziilor (2020)

 

Fantasy Island (2020)

 

 

 

Pe Insula Fanteziilor, orice fantezie poate deveni realitate. Tot ce ai de făcut este să completezi un formular şi dorinţele ţi se vor îndeplini. Astfel au procedat şi primii cinci vizitatori ai insulei, o femeie de afaceri, un fost poliţist, doi fraţi vitregi şi o tânără cu probleme, care au ajuns să se bucure de această întâietate în urma unui concurs.

Cel care se ocupă de insulă este un misterios domn Roarke, care îi avertizează însă pe oaspeţi că fanteziile lor trebuie duse până la capăt.

Totul se află în spatele unor uşi pe care ei trebuie să le deschidă pentru a intra în noua realitate. Cei doi fraţi vitregi, de exemplu, vor să se bucure de viaţă şi să aibă tot ce-şi doresc astfel că ajung la o petrecere într-o vilă luxoasă, femeia de afaceri păşeşte într-un restaurant unde va fi din nou cerută în căsătorie de cel pe care l-a refuzat cu câţiva ani mai înainte, fostul poliţist pătrunde în junglă unde este luat prizonier de un grup de soldaţi americani conduşi chiar de tatăl său, iar tânăra care nu şi-a pus încă viaţa în ordine este dusă în subsolul clădirii unde are posibilitatea să o tortureze pe cea care a chinuit-o toată perioada liceului.

Totul pare foarte interesant la început, până când fiecare poveste în parte devine una de coşmar. Vila este atacată de cartel şi cei doi fraţi sunt luaţi ostatici, fostul poliţist se chinuie să-l facă pe tatăl lui să înţeleagă că e fiul său, femeia de afaceri se plictiseşte de fantezia ei şi vrea să o schimbe cu alta în care un vecin al său a murit, iar tânăra cu probleme constată că o torturează în realitate pe cea care i-a făcut probleme în liceu şi că ceea ce vedea ea nu era o hologramă.

Sarcina celor cinci este să-şi dea seama care este secretul acestei insule şi să se salveze la timp, dacă pot, numai că nu le va fi uşor, deoarece fanteziile lor se întrepătrund şi îi afectează pe toţi.

xoxo

*

On the Fantasy Island, any fantasy can become a reality. All you have to do is fill out a form and your wishes will be fulfilled. Thus, the first five visitors to the island, a businesswoman, a former policeman, two stepbrothers and a troubled young woman, came to enjoy this priority after a contest.

The one in charge of the island is a mysterious Mr. Roarke, who warns the guests that their fantasies must be taken to the end.

Everything is behind some closed doors that they have to open to enter the new reality. The two stepbrothers want to enjoy life and have everything they want and so they are taken to a party in a luxurious villa, the businesswoman steps into a restaurant where she will be asked again in marriage by the one she refused a few years earlier, the former policeman is left somewhere in the jungle where he is taken prisoner by a group of American soldiers led by his father, and the young woman who didn’t put her life yet in order is taken to the basement of the building where she has the opportunity to torture the one who has tormented her the entire high school.

Everything seems very interesting at first, until each story becomes a nightmare. The villa is attacked by the cartel and the two brothers are taken hostages, the former policeman struggles to make his father understand that he is his son, the businesswoman gets bored with her fantasy and wants to change it with another one where a neighbor of her dies, and the young woman finds out that she actually tortures her bully, not a hologram.

The task of the five is to realize what is the secret of this island and to save them before it’s not too late, if they can, but it won’t be easy, especially since their fantasies are intertwined and affect everyone.

xoxo

Băieţi răi pe viaţă (2020)

 

Bad Boys For Life (2020)

 

 

După 17 ani de la lansarea Bad Boys II, Marcus Burnett (Martin Lawrence) îi spune lui Mike Lowrey (Will Smith) că vrea să se retragă. A venit momentul să nu mai fie băieţi răi, ci bărbaţi buni. Aflaţi la Miami cu ocazia petrecerii organizate la naşterea nepotului lui Marcus, la finalul acesteia, Mike este împuşcat de un criminal pe nume Armando. Şi iată cum lucrurile o iau de la capăt!

Bineînţeles că situaţia nu poate rămâne nepedepsită, aşa că Marcus trebuie să îşi amâne decizia de a se retrage. Prin urmare, se lansează într-o nouă serie de urmăriri, împuşcături şi cascadorii spectaculoase alături de Mike, într-o ultimă incursiune. Se spune în film că e ultima, aşa că dacă nu le vine o nouă idee celor de la Hollywood de a mai face un film din serie, atunci acesta chiar că e ultimul.

Amuzanţi, cinici, atletici, foarte atrăgători, cei doi formează un duo încântător. Filmul este foarte bun!

xoxo

*

17 years after the release of Bad Boys II, Marcus Burnett (Martin Lawrence) tells Mike Lowrey (Will Smith) that he wants to retire. The time has come to be good men, not bad boys anymore. While in Miami on the occasion of Marcus' grandson's birthday party, Mike is shot by a criminal named Armando. And here's how things starts again!

Of course, the situation can't remain unpunished, so Marcus has to postpone his decision. As a result, he launches into a new series of spectacular stunts, shootings and car chasings with Mike, in one last foray. It says in the movie that it is the last one, so if the Hollywood scenarists don’t come up with a new idea for one new movie in the series, then this is the last.

Fun, cynical, athletic, very attractive, the two form a delightful duo. The movie is very good!

xoxo