T h e u r b a n s t y l e o f m e

Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

Advertise for 50 $/month!!!

As big and as much as you like!

Follow us:

Fall in Burgundy

 

 

Când am văzut prima dată această rochie de la H&M, am crezut că-mi pierd minţile. Trebuia să fie a mea... şi am găsit-o. Nu pe site, unde stocul se epuizase, ci într-unul dintre magazinele din Iaşi, unde am avut norocul ca ultima rămasă în stoc să fie chiar mărimea mea!!!!

În fine, ajung acasă, euforia era în plină floare, după care îmi dau seama că nu e suficient, mai vreau. Ce se întâmplase? Culoarea a retrezit în mine pasiunea pentru ea. Şi cel puţin pentru această rochie, voiam să am ochelari de soare în acelaşi ton, şi am găsit cu reflexii roz-violet (suficient de apropiat şi de bine), cercei grena, pantofi la fel şi un ruj superb în aceeaşi culoare. Am intrat din nou pe site-ul H&M, de această dată pentru accesorii, şi le-am pus pe toate în coş. Rujul-creion, absolut minunat, are deja prezentare detaliată la categoria sa.

După care, din propria colecţie, am decis că cel mai bine merg în acest caz paleta Catrice The Blazing Bronze, paleta Makeup Revolution Fire Signs şi paleta Maybelline The Burgundy Bar. Evident, pentru un strop de strălucire, am adăugat şi fardul de ochi single Essence Melted Chrome în nuanţa 01 Zinc about you.

Tot ca ruj a trebuit să pun neapărat nuanţa Gorg de la Kylie Cosmetics (un grena atât de intens şi care se aplică minunat, dându-ţi un look ca de revistă). Acum, când scriu aceste rânduri, pofta m-a cuprins din nou şi nu m-am putut abţine să nu îl aplic, parcă pentru a vedea încă o dată că nu exagerez deloc. Vi se întâmplă să faceţi la fel? Să staţi la calculator sau prin casă, îmbrăcate sport sau casual, dar cu buzele rujate perfect?... Mie da...

Iar în ce priveşte lacul de unghii, l-am ales pe cel de la Rimmel, 054 Trust You, prezentat şi el deja la categoria sa.

Aşa, acum parcă e mai bine... cred că deocamdată m-am liniştit. Mă rog, până data viitoare...

xoxo

*

When I first saw this dress from H & M, I thought I was losing my mind. It had to be mine... and I found it. Not on the website, where it was sold out, but in one of the stores in Iasi, where I was lucky that the last remaining one in stock was my size!!!!

Finally, I get home, the euphoria was full on, and then I realize it’s not enough, I want more. What had happened? The color revived in me the passion for it. And at least for this dress, I wanted to have sunglasses in the same shade, and I found one with pink-violet reflections (close enough and good enough), burgundy earrings, shoes – the same and a gorgeous lipstick in the same color. I entered on the H & M’s website again, this time for accessories, and put them all in the cart. The lipstick-pencil, absolutely gorgeous, already has a detailed presentation in its category.

After that, from my own collection, I decided that the Catrice The Blazing Bronze palette, the Makeup Revolution Fire Signs palette and the Maybelline The Burgundy Bar palette are best suited for this. Obviously, for a touch of glamor, I added the single eyeshadow from Essence, Melted Chrome in the shade 01 Zinc about you.

For another lipstick, I had to put Gorg from Kylie Cosmetics (a shade so intense that applies so beautifully, giving you the look worthy for the cover of a magazine). Now, when I write these, I reignited my passion for it and I couldn’t refrain from applying it, as if to see once again that I wasn’t exaggerating at all. Do you happen to do the same? Staying at the computer or at home, dressed sporty or casual, but with your lips perfectly done?...

And as far as the nail polish is concerned, I chose Rimmel 054 Trust You, also already presented in its category.

So now it’s better... I think, until next time when some passion hits again...

xoxo