Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

T h e u r b a n s t y l e o f m e

Follow us:

Geostorm: Pericol global (2017)

 

Geostorm (2017)

 

 

 

În anul 2019, vremea la nivel global se schimbase atât de mult, încât omenirea era ameninţată şi trebuia să ia o măsură. Acea măsură a fost crearea unui sistem de controlare a vremii, care se baza pe sateliţii din jurul pământului. Numele său era Olandezul, iar inventatorul lui, Jake Lawson (interpretat de Gerard Butler). Specialist genial, dar lăsând de dorit la capitolul diplomaţie şi respectarea regulilor, Lawson porneşte programul fără a avea toate aprobările, bazându-se pe faptul că funcţionează perfect. Acest lucru îl va costa însă eliminarea din echipă.

Trei ani mai târziu, în Afganistan, un întreg sat (oameni, case şi animale) a îngheţat complet. La scurt timp, pe Staţia Spaţială Internaţională pentru Monitorizarea Vremii, un hublou se deschide automat şi unul dintre specialişti este aruncat în spaţiu. Alte incidente uluitoare şi înfricoşătoare încep să aibă loc peste tot în lume. Se pare că renumitul program Olandezul se defectase şi se întorsese împotriva oamenilor care îl creaseră pentru a-i apăra de calamităţi.

Evident că echipa de specialişti creată imediat pentru a rezolva problema nu se putea descurca în absenţa celui care gândise programul. Lawson este reprimit în echipă şi începe odiseea depistării celui care a pus la cale totul.

Cu ce să încep? În primul rând cu faptul că veţi vedea nişte imagini extraordinare, despre care numai datorită raţiunii veţi şti că nu sunt reale, căci perfecţiunea efectelor speciale întrece orice imaginaţie. Apoi, complexitatea intrigii. După care povestea de familie care se desfăşoară în fundal, dar şi cea de dragoste care merge în paralel cu firul narativ principal.

Este un film deosebit şi merită văzut, mai ales că sistemele superelaborate de controlare a vremii vor face parte până la urmă, din fericire sau din păcate, din viaţa celor care vor veni după noi.

 

xoxo

 

*

 

In 2019, global weather had changed so much that humanity was threatened and had to take action. That measure was the creation of a weather control system based on satellites around the earth. Its name is Dutch Boy, and its creator, Jake Lawson (Gerard Butler). A brilliant expert, but lacking diplomatic skills and compliance to the rules, Lawson starts the program without having all the approvals, based on the fact that it works perfectly. This will cost him the elimination from the team.

Three years later, in Afghanistan, a whole village (people, houses and animals) froze completely. Shortly after, on the International Climate Space Station, a shutter opens automatically and one of the specialists is thrown into space. Other astounding and frightening incidents begin to take place all over the world. It seems that the renowned Dutch Boy program had failed and turned against the people who had created it to defend them from calamities.

Obviously, the team of specialists immediately created to solve the problem could not function in the absence of the programmer. Lawson re-enter the team and thus begins the odyssey of detecting the one who has set everything up.

With what should I start? First of all, you will see some extraordinary images, and only the reason will tell you that they aren't real, because the perfection of the special effects outweighs any imagination. Then the complexity of intrigue. After that the family story  that unfolds in the background, but also the love story that goes along with the main narrative thread.

It’s a great movie and it’s worth seeing, especially since super-ellaborate weather control systems will eventually be, luckily or unfortunately, a reality for future generations.

 

xoxo

gallery/geostorm pericol global 2017