Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

T h e u r b a n s t y l e o f m e

Follow us:

Horoscopul anului 2020

 

2020 Year Horoscope

 

 

Berbec – succes profesional şi personal. Veţi fi mai eficienţi, veţi studia mai mult şi vă veţi dedica mai mult laturii spirituale. Relaţiile cu alte persoane vor fi favorizate. Veţi face investiţii. Viaţa de familie va fi deosebit de frumoasă, primind atenţie şi sprijin din partea celor dragi. Spre deosebire de alţi ani, veţi fi mai atenţi cu propria sănătate.

Taur – un an perfect pentru iubire, familie şi casă. Veţi avea proiecte importante în acest an. Vă veţi îmbunătăţi situaţia financiară. Profesional veţi munci mult, dar veţi avea şi satisfacţii. Dacă nu aţi făcut încă pasul, este posibil să vă căsătoriţi. Sănătatea va fi înfloritoare, dar trebuie să împletiţi dieta sănătoasă cu mişcarea şi odihna.

Gemeni – relaţiile sociale şi personale sunt deosebit de favorizate în acest an. Veţi începe noi proiecte profesionale, veţi călători mult. Securitatea financiară va creşte cu fiecare lună care trece. Nu vă suprasolicitaţi şi faceţi controale medicale periodice.

Rac – va fi o perioadă înfloritoare pentru voi. În acest an dedicaţi-vă studiului. Veţi începe lucruri noi şi s-ar putea ca unii dintre voi să facă planuri de căsătorie. Profesional daţi dovadă de multă creativitate şi aveţi posibilitatea să câştigaţi mai mulţi bani.

Leu – noroc, optimism şi putere de muncă. Vă veţi îmbunătăţi relaţiile personale, dedicând mai mult timp şi atenţie persoanei iuibite. Profesional vă consolidaţi poziţia, iar financiar începeţi să lucraţi prin alocarea atentă de bugete.

Fecioară – se pare că vă aşteaptă o moştenire. Trebuie să faceţi în aşa fel încât să creaţi un mediu de lucru şi de trai armonios, dar în acelaşi timp să vă găsiţi liniştea sufletească. Viaţa de familie va fi plină de bucurie. Unii dintre voi şi-ar putea schimba cariera.

Balanţă – încredere, energie şi vitalitate. Vă veţi reinventa viaţa de cuplu. Unii dintre voi ar putea fi puşi în situaţia de a face o alegere între doi parteneri. Modalităţi noi de a face bani în acest an şi veţi culege roadele muncii din ultima perioadă.

Scorpion – un an de dezvoltare majoră. Un an în care aveţi noroc pe toate planurile. Veţi culege roadele muncii voastre, iar resursele financiare vor fi pe măsură. Veţi deveni şi mai bine pregătiţi în domeniul de competenţă. Viaţa de familie se consolidează, iar cei care sunt singuri şi-ar putea găsi partenerul la care visează. Succesele profesionale vor continua.

Săgetător – noroc, succes, bucurie sufletească. Veţi fi preocupaţi de familie, de stabilitate, veţi călători şi veţi încerca să vă consolidaţi securitatea financiară. Viaţa alături de partener se va îmbunătăţi, dar şi voi va trebui să depuneţi eforturi. Se pot ivi schimbări profesionale, veţi munci mai mult şi veţi câştiga mai mult.

Capricorn – un an extraordinar de bun. Puteţi visa la scară mare şi să începeţi să vă îndepliniţi visurile. Va trebui să găsiţi o modalitate pentru a împăca şi munca şi familia. Veţi face noi alianţe, iar situaţia financiară se va îmbunătăţi.

Vărsător – este un an de schimbări în bine. Veţi fi optimişti, veţă găsi soluţii, veţi discuta mai mult cu ceilalţi, iar stabilitatea relaţiilor îşi va spune cuvântul printr-o viaţă mai bună. Veţi munci neabătut, cu multă încredere în viitor, iar situaţia financiară va fi mai bună decât cea de anul trecut.

Peşti – mult noroc în dragoste, vă veţi exprima mai bine intenţiile pe care le aveţi şi veţi găsi noi modalităţi de comunicare. Viaţa de familie se va consolida, iar cei singuri îşi vor găsi un partener. Veţi extinde căile de realizare profesională şi vă veţi asuma mai multe responsabilităţi. Financiar veţi avea nenumărate posibilităţi de câştig.

xoxo

*

Aries -- professional and personal success. You will be more efficient, you will study more and you will devote more to the spiritual side. Relationships with other people will be favored. You will make investments. Family life will be especially beautiful, receiving attention and support from the loved ones. Unlike other years, you will be more careful with your own health.

Taurus -- a perfect year for love, family and home. You will have important projects this year. You will improve your financial situation. Professionally you will work hard, but you will also have financial satisfaction. If you haven't yet, you may be getting married. Your health will be flourishing, but you need to intertwine your healthy diet with exercise and rest.

Gemini -- social and personal relationships are particularly favored this year. You will start new professional projects, you will travel a lot. Financial security will increase with each passing month. Do not overload yourself and do regular medical checks.

Cancer -- it will be a blossoming time for you. This year dedicate yourself to the study. You will start new things and some of you may be making marriage plans. Professionally you show a lot of creativity and you can make more money.

Leo -- good luck, optimism and power to work. You will improve your personal relationships, devoting more time and attention to your loved one. Professionally you consolidate your position, and financially you start carefully allocating budgets.

Virgo -- it seems that an inheritance is waiting for you. You must do so to create a harmonious working and living environment, but at the same time to find the peace of mind. Family life will be full of joy. Some of you might change your career.

Libra -- trust, energy and vitality. You will reinvent your couple's life. Some of you may be in a position to make a choice between two partners. New ways to make money this year and you will reap the fruits of the work of the last period.

Scorpio -- a year of major development. A year where you have good luck on all levels. You will reap the fruits of your labor and the financial resources will grow. You will become even better trained in your field of expertise. Family life is consolidating, and those of you who are alone might find the partner of your dreams. The professional successes will continue.

Sagittarius -- good luck, success, joy. You will be interested in family, stability, traveling and trying to strengthen your financial security. Life with your partner will improve, but you will also have to do some hard work. Professional changes can occur, you will work harder and earn more.

Capricorn -- an extraordinarily good year. You can dream big and start fulfilling your dreams. You will need to find a way to reconcile work and family. You will make new alliances and the financial situation will improve.

Aquarius – it is a year of changes for the better. You will be optimistic, you will find solutions, you will discuss more with others, and the stability of relationships will lead to a better life. You will work tirelessly, with great confidence in the future, and the financial situation will be better than last year.

Pisces -- good luck in love, you will better express your intentions and find new ways to communicate. Family life will be strengthened, and those of you who are alone will find a partner. You will expand your career and take on more responsibilities. Financially you will have countless opportunities to win.

xoxo