Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

T h e u r b a n s t y l e o f m e

Follow us:

Vaiana (2016)

 

Moana (2016)

 

 

Astăzi vă prezint un film de desene animate abia lansat şi pentru că încă din titlu apar neconcordanţe, haideţi să vă explic de ce. Care este motivul pentru care în limba română nu se cheamă Moana, ci Vaiana? Dacă v-aţi enervat cumva (şi pe bună dreptate), nu e cazul, liniştiţi-vă, căci schimbarea este valabilă pentru întreaga Europă, nu doar pentru România. Se pare că Moana ar fi marcă înregistrată în Spania, dar şi în alte câteva ţări europene, motiv pentru care numele tinerei polineziene a trebuit schimbat.

Da, se mai întâmplă şi din astea... Dar să trecem la film.

Vaiana este fetiţa unui şef de trib de pe insula polineziană Motunui. Ascultă fascinată poveştile bunicii sale despre zei şi speră ca într-o bună zi să poată merge dincolo de recif, unde nu se mai aventurase nimeni niciodată. Cea mai îndrăgită poveste este cea despre zeiţa Te Fiti, a vieţii şi vegetaţiei, a cărei inimă (o piatră de un verde ca smaraldul) a fost furată de Maui, o altă zeitate, care avea capacitatea de a-şi schimba înfăţişarea după bunul-plac. În acel moment, cerul a început să se întunece, iar Maui, speriat, a fugit cu prada sa. Pe când încerca să scape de întunericul care ameninţa să îl înghită, este atacat de Te Ka, un alt zeu, care îl aruncă pe o insulă pustie, iar cârligul său magic, ce îl ajuta să-şi schimbe forma, precum şi inima zeiţei Te Fiti sunt pierdute pe vecie în mare.

Anii au trecut şi acum Vaiana este o tânără frumoasă care a preluat atribuţiile tatălui său. Dar brusc, într-o zi, nucile de cocos nu mai sunt bune de mâncat, iar în altă zi nici un peşte nu mai poate fi prins în apropierea insulei. Vaiana trebuie să plece dincolo de recif pentru a-l găsi pe Maui şi a-i reda inima zeiţei Te Fiti. Astfel, pământul ar urma să fie din nou roditor, iar peştii să înoate cu miile în apele oceanului.

Vă invit să urmăriţi aventura Vaianei, plină de suspans, dar şi de momente superamuzante. Povestea nu este strict pentru copii. Indiferent de vârstă, vă veţi distra de minune. Vizionare plăcută!

xoxo

*

Today I am going to review Moana. If you saw at the beginning two titles, that's because, apparently, Moana is a trademark in Spain and also in several other European countries, which is why the name of the girl had to be changed. Yes, it happens... but let's focus on the movie.

Moana is the daughter of a chief who lives on a Polynesian island called Motunui. She listens fascinated her grandmother's stories about gods and hopes that one day she can be able to go beyond the reef, where no one has ever ventured. The most popular story is about the goddess Te Fiti, of life and vegetation, whose heart (a green emerald stone) was stolen by Maui, another deity who has the ability to change his appearance as he likes. In the moment he stolen the heart, the sky began to darken, and Maui, frightened, fled with the stone. While trying to escape the darkness that threatened to swallow him, he is attacked by Te Ka, another god, who throws him on a desert island and his magic hook, which helped him change his form, and the heart of the goddess are forever lost in the sea.

Years passed and now Moana is a beautiful young woman who took over his father's duties. But suddenly, one day, coconuts are not good anymore, and another day no fish can be caught near the island. Moana has to go beyond the reef to find Maui and regain the goddess’ heart. This way, the land would be fruitful again and the fish will swim by the thousands in the ocean.

I invite you to watch Moana's adventures, full of suspense and funny at the same time. The story is not strictly for children. Regardless of age, you will have a great time watching it. Enjoy the movie!

xoxo

gallery/moana 2016