T h e u r b a n s t y l e o f m e

Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

Advertise for 50 $/month!!!

As big and as much as you like!

Follow us:

Tot înainte (2020) / Onward (2020)

 

 

Tărâmul elfilor, la fel ca lumea oamenilor, s-a dezvoltat odată cu trecerea anilor, şi dacă la început magia era destul de des folosită, acum aproape că a fost abandonată. Regulile ei sunt greu de stăpânit, astfel că şi elfii, şi oamenii au constatat că este mai uşor să invetezi lucrurile de care ai nevoie decât să faci vrăji pentru a le avea.

În oraşul New Mushroomton (casele arată ca nişte ciuperci uriaşe), trăiesc doi adolescenţi, Ian (mai retras, ducând dorul tatălui său decedat) şi Barley (o natură expansivă, căruia îi plac vrăjile şi este însetat de aventură), împreună cu mama lor.

Când Ian împlineşte 16 ani, mama sa îi dăruieşte ceva lăsat de tatăl său pentru ambii băieţi, şi anume un toiag magic cu ajutorul căruia pot face vrăji şi mai ales îl pot readuce la viaţă pentru o zi astfel încât să poată vedea cum au ajuns băieţii lui.

Barley încearcă să facă imediat vraja, dar nu se întâmplă nimic; abia spre seară, când încearcă şi Ian, tatăl lor începe să prindă trup până la mijloc, numai că Barley apare brusc în cameră şi întrerupe magia, astfel că sărmanul om rămâne numai cu o jumătate de corp.

Cum în acest învălmăşag piatra din vârful toiagului se sparge, cei doi pleacă în toiul nopţii pentru a face rost de o alta de la Taverna Manticorei. Numai că nici taverna nu mai este ce era odată, ci a ajuns un fel de restaurant pentru petrecerile copiilor. Pasiunea cu care vorbesc cei doi tineri, cerându-i Manticorei să îi ajute, o face pe aceasta să realizeze că s-a abătut de la adevăratul ei scop în viaţă şi, într-o izbucnire de revoltă, îi evacuează pe toţi din incintă, anunţându-i că are de gând să redecoreze. Totuşi băieţii află un indiciu şi pleacă mai departe la drum.

De aici încolo urmează un întreg şir de peripeţii care culminează apoteotic, fiind salvaţi in extremis de mama lor şi de Manticoră, iar Ian va reuşi să facă vraja sperând să poată sta câteva minute de vorbă cu tatăl lui înainte de a se dematerializa de tot.

Filmul este şi simpatic şi înduioşător, deoarece aduce în prim-plan durerea pe care o simt, poate că mai puternic decât oricine, adolescenţii care îşi pierd taţii. Exact în momentul în care au nevoie de un model de urmat în viaţă, dar mai presus de orice exact în momentul în care încep să aibă nevoie de sfaturile, recomandările şi experienţa lor pentru a ajunge bărbaţi adevăraţi.

xoxo

*

The realm of elves, like the world of humans, has developed over the years, and if at first magic was used quite often, it is now almost abandoned. Its rules are difficult to master, so elves and people have found that it is easier to invent the things you need than to spell a cast to make them.

In New Mushroomton (houses look like huge mushrooms), two teenagers, Ian (introvert, longing for his deceased father) and Barley (an expansive nature, who loves spells and is thirsty for adventure), live along with their mother.

When Ian turns 16, his mother gives him something left by his father for both boys, namely a magic rod with which they can make spells and especially bring him back to life for a day so he can see how the boys came to be.

Barley tries to do the spell immediately, but nothing happens; it is only towards evening, when Ian is trying, that their father begins to gain body until the middle section, only that Barley suddenly appears in the room and interrupts the magic, so the poor man remains only with half a body.

As in this chaos the stone at the top of the rod breaks, the two leave in the middle of the night to get another one from the Manticore’s Tavern. But the tavern is no longer what it used to be, it has become a kind of restaurant for children's parties. The passion with which the two young men speak, asking Manticore to help them, makes her realize that she deviated from her true purpose in life and, full of rage, she evacuates everyone from the building, announcing she’s going to redecorate. However, the boys find a clue and go further.

From here their journey becomes more and more dangerous, until it culminates with the arriving of their mother and Manticore so save them, and Ian will be able to cast the spell hoping to be able to talk to his father for a few minutes before he dematerializes.

The film is fun and moving, because it brings forth the pain teenagers feel, perhaps more strongly than anyone, when they lose their fathers. Exactly when they need a role model to follow in life, but above all exactly when they begin to need their advice, recommendations and experience to become true men.

xoxo

Chemarea străbunilor (2020)

 

The Call of the Wild (2020)

 

 

Chemarea străbunilor este un film înduioşător şi amuzant în acelaşi timp, inspirat de romanul lui Jack London. Este povestea lui Buck, un câine din rasa Saint Bernard, dar amestecat cu ceva din rasa Collie, care trăieşte fericit în Santa Clara, California, în casa stăpânului său care îl răsfaţă peste măsură, judecătorul Miller. Acţiunea filmului se petrece în secolul al XIX-lea, în timpul Goanei după Aur. Buck era bine cunoscut în oraş pentru felul său prietenos de a fi, dar mai ales pentru năzbâtiile pe care le face din cauza dimensiunilor sale gigantice şi a naturii nestăpânite.

Într-o seară, însă, Buck este răpit şi dus în nordul Canadei, în provincia Yukon, unde va trebui să se adapteze la statutul de câine de sanie. În ţinutul îngheţat oamenii şi câinii trec prin încercări dramatice, dar Buck învaţă repede şi ajunge în scurt timp conducătorul saniei. Când toate păreau aşezate în matca lor, serviciul de poştă este desfiinţat, fiind înlocuit de telegraf, iar Buck este vândut unui individ avar şi meschin care pleca împreună cu familia în căutare de aur.

De-a lungul filmului, Buck se va întâlni de câteva ori întâmplător cu John Thornton (Harrison Ford), iar între cei doi se leagă o simpatie reciprocă. Atunci când Thornton vede pe ce mâini a ajuns Buck, pleacă în căutarea lui şi ajunge exact la timp pentru a împiedica o tragedie şi a-l salva pe Buck la limită. Buck se va reface şi va locui alături de bătrân, numai că în paralel îşi va întemeia propria familie în sălbăticie, după ce într-o zi este primit în haita de lupi din zonă de o lupoaică albă.

Filmul este superb, mai ales că Buck este realizat pe calculator, pentru a-i putea fi redate mai bine acţiunile şi expresiile faciale.

xoxo

*

The Call of the Wild is a heartwarming and entertaining film, inspired by Jack London's novel. It's the story of Buck, a Saint Bernard dog, but mixed with a Collie, who lives happily in Santa Clara, California, in the home of his kind owner, Judge Miller. The action of the film takes place in the nineteenth century, during the Gold Rush. Buck was well known in the city for his friendly manner of being, but especially for the troubles he makes due to his gigantic size and uncontrolled nature.

One night, though, Buck is kidnapped and taken to northern Canada, in Yukon Province, where he will have to adapt to the status of a sled dog. In the frozen land, humans and dogs go through dramatic trials, but Buck quickly learns and soon becomes the sleigh leader. When things seem to run smoothly, the post office service is canceled, being replaced by the telegraph, and Buck was sold to an avaricious and mischievous individual who was going with his family in search of gold.

Throughout the movie, Buck will meet John Thornton (Harrison Ford) a few times, and the two of them bond with each other. When Thornton sees that Buck is taken by that bad man, he goes after him and arrives just in time to prevent a tragedy and save Buck at the limit. Buck will recover and will live in the cottage of the old man, only in parallel he will set up his own family in the wild, after one day he is welcomed into the pack of wolves in the area by a white female wolf.

The movie is wonderful, especially as Buck is a computer character, so that his actions and facial expressions can be rendered better.

xoxo

Cele mai noi filme lansate la HollywooD

*

The latest Hollywood Movies

 

 

The Call of the Wild (2020)

 

Dolittle (2020)

 

Bad Boys for Life (2020)

 

Alpha (2018)

 

Hotel Transylvania 3 (2018)

 

Jurassic Worls: Fallen Kingdom (2018)

 

The Avengers: The Infinity War (I) (2018)

 

Ready Player One (2018)

 

Dr. Strange (2016)

 

Miracolul de pe râul Hudson (2016) / Sully (2016)

 

Brigada sinucigașilor (2016) / Suicide Squad (2016)

 

Mesagerul pe bicicletă (2016) / Ithaca (2016)

 

Când vine întunericul (2016) / Daylight's End (2016)

 

Vânătorii de fantome 3 (2016) / Ghostbusters 3 (2016)

 

Uriașul prietenos (2016) / The BFG (2016)

 

Epoca de gheață: Ploaie de meteoriți (2016) / Ice Age: Collision Course (2016)

 

Legenda lui Tarzan (2016) / The Legend of Tarzan (2016) 

 

Alice în Ţara Oglinzilor (2016) / Alice Through the Looking Glass (2016)

 

Poliţist de grădiniţă 2 / Kindergarten Cop 2 (2016)

 

Cod roşu la Londra / London has fallen (2016)

Good Movies: brigada sinucigaȘilor (2016)

suicide squad (2016)

 

 

Filmul regizat de David Ayer spune povestea unui grup de răufăcători angajaţi de o organizaţie guvernamentală secretă pentru a fi trimişi în misiuni extrem de periculoase, de care ar depinde siguranţa întregii planete. În schimb, ar urma să beneficieze de o pedeapsă mai blândă, ţinând cont că în prezent toţi se află în celule cu regim de maximă securitate. Dar să vedem echipa. Este vorba de Floyd Lawton (interpretat de Will Smith), zis şi Deadshot, de meserie asasin plătit, Harley Quinn (interpretată de Margor Robbie), fostă psihiatră, Chato Santana (interpretat de Jay Hernandez), zis şi El Diablo, fost gangster şi având abilităţi de pirochinezie, Digger Harkness (interpretat de Jai Courtney), zis şi Captain Boomerang, maestru în ale hoţiei, Waylon Jones (interpretat de Adewale Akinnuoye-Agbaje), zis şi Killer Croc, un mutant, şi Christopher Weiss (interpretat de Adam Beach), zis şi Slipknot, alt expert în asasinate.

Deşi se pleacă de la o premisă foarte oficială, aceea de a fi angajaţi de o agenţie a statului, povestea îmbină de fapt elemente de SF şi basm, şi asta pentru că principala misiune a echipei sinucigaşilor va fi aceea de a anihila o vrăjitoare extrem de periculoasă. Numită Enchantress (şi interpretată de Cara Delevingne), ea intenţionează să preia controlul asupra planetei, subjugând omenirea. Pe fondul căutării, identificării şi al luptei cu această vrăjitoare se derulează şi o poveste de iubire, cea dintre Joker și Harley. Joker are la rândul său de îndeplinit o misiune, aceea de a o salva pe Harley, căreia i se implantase o bombă.

Şi subiectul, şi personajele sunt inedite, iar cel mai mult la acest film ne-a plăcut faptul că nu a respectat tiparele şi a dat frâu liber imaginaţiei. Veţi fi cu siguranţă atraşi de replicile deseobit de inteligente ale lui Harley, de umorul negru al lui Joker, de solidaritatea celorlalţi membri ai echipei şi mai ales de efectele speciale care abundă şi vă vor ţine în tensiune până la final.

xoxo

*

The movie directed by David Ayer tells the story of a group of thugs hired by a secret government organization to fulfill the most extremely dangerous missions, in order to save the world. In exchange, they would get a milder sentence, taking into account that currently they are incarcerated in maximum security cells. And now let's see the team: Floyd Lawton (played by Will Smith), also called Deadshot, a professional killer, Harley Quinn (played by Margit Robbie), a former psychiatrist, Chato Santana (played by Jay Hernandez), aka El Diablo, former gangster and pyrokinetic, Digger Harkness (played by Jai Courtney), aka Captain Boomerang, master in theft, Waylon Jones (played by Adewale Akinnuoye-Agbaje), aka Killer Croc, a genetic mutant, and Christopher Weiss (played by Adam Beach) , aka Slipknot, another assasin.

Although it starts from a very formal premise, the state agency which employ them, the story combines in fact elements of science fiction and fairy tale, and that is because the main mission of the Suicide Squad will be to annihilate a very dangerous witch. Called Enchantress (interpreted by Cara Delevingne), she plans to take control of the planet. Amid the search and the fight with her there is the love story between Joker and Harley. Joker, in fact, will soon have its own mission, which is to save Harley from the bomb implanted in her.

The subject, and the characters are unique and what we loved the most at this movie is that it didn't comply to the patterns. You will certainly be attracted by the clever lines of Harley, the Joker's black humor, the solidarity of the other members of the team and almost sure by the special effects that abound and will keep you in tension until the end.

xoxo

Cod roşu la Londra (2016) / London has fallen (2016)

 

Cod roşu la Londra este unul dintre acele filme care au ca subiect o acţiune teroristă şi, implicit, un atac asupra preşedintelui SUA. Numai că de această dată sunt vizaţi mai mulţi lideri de state şi de guverne. Totul începe cu moartea subită a premierului Marii Britanii şi astfel toate marile oficialităţi ale planetei sunt nevoite să fie prezente la înmormântarea sa. Evident că printre ele se află şi preşedintele SUA (Aaron Ekhart), de a cărui pază şi protecţie este responsabil un agent al Serviciilor Secrete (Gerard Butler). În ziua ceremoniei, cu câteva ore înainte de începerea acesteia, mai toţi liderii şi-au acordat câteva momente pentru a admira frumuseţile Londrei. Numai că liniştea şi relaxarea nu au durat multă vreme, deoarece simultan au fost declanşate mai multe atentate. Sânge, vâlvătăi, clădiri dărâmate, nori de praf... Sute de civili şi-au pierdut viaţa, nu doar liderii vizaţi de terorişti, iar principalele atracţii turistice au fost distruse. Motivul declanşării atrocităţilor este de ordin personal. Cu doi ani în urmă, familia traficantului de arme pakistanez Aamir Barkawi, care se făcea vinovat de organizarea mai multor atentate, fusese spulberată de pe faţa pământului de o dronă americană. Se credea că în locuinţa respectivă s-ar fi aflat terorişti, inclusiv Barkawi, numai că nu fusese chiar aşa.

Protejat de agentul Mike Banning şi de directorul Serviciilor Secrete (Angela Bassett), preşedintele reuşeşte să scape din ambuscada în care era cât pe ce să fie prins şi decolează cu toţii la bordul unui elicopter, care urma să-i transporte până la avionul prezidenţial.

Viziunea diabolică a scenaristului nu se opreşte însă aici şi nici nu ia lucrurile în uşor. Complică totul, plecând de la premisa că Londra a fost cucerită aproape în totalitate de terorişti, că aceştia au la dispoziţie tot ce le trebuie şi practic fac legea, nimic nemaifiind sigur. Filmul este foarte bun, poate chiar prea bun, de aceea îţi şi lasă un gust cam amar... Sigur că binele învinge răul până la urmă, dar viziunea apocaliptică a realizatorilor e de-a dreptul înspăimântătoare...

xoxo

*

London Has Fallen is one of those movies about a terrorist mission which involves the president of the United States. Only this time are targeted several state and government leaders. It all starts with the sudden death of the Great Britain's Prime Minister and thus all the major officials of the planet have to get together to attend to his funeral. Obviously between them there is also the US president (Aaron Ekhart), for whose safety and security is responsible a Secret Service agent (Gerard Butler). On the day of the ceremony, a few hours before its commencement, almost all the leaders allowed themselves to have a few moments of relaxation to admire the beauty of London. Only this peace didn't last long, because multiple attacks were triggered simultaneously, hundreds of civilians being killed, not just the targeted leaders. London is covered in blood... and the beautiful monuments transformed into ruins. The reason for their onset is personal. Two years ago, the family of Pakistani arms dealer Aamir Barkawi, who was guilty of organizing several terroist attacks, had been killed by an American drone. It was believed that there were the terroists hiding, including Barkawi, only it wass't entirely true.

Protected by agent Mike Banning and the Director for Intelligence (Angela Bassett), the president managed to escape the ambush and they are all leaving aboard a helicopter that was meant to carry them to the presidential plane.

The writer's diabolic vision doesn't stop here, nor takes things easy. He is complicating everything, starting from the premise that London has fallen in the hands of the terrorists, that they have almost everything at their disposal and make the law, that nothing is no longer safe. The movie is very good, maybe even too good, and I think that is why it leaves you a bitter taste. Sure, the good wins, but the apocalyptic vision of the filmmakers is downright frightening...

xoxo

(Please follow me, share my posts and comment. / Vă invit să vă abonaţi, să daţi share, like şi să-mi lăsaţi comentarii.)

Poliţist de grădiniţă 2 (2016)

Kindergarten Cop 2 (2016)

 

Continuare a filmului din 1990 care l-a avut în rolul principal pe Arnold Schwarzenegger, Poliţist de grădiniţă 2 îl are ca protagonist pe Dolph Lundgren, actorul suedez jucând aici rolul unui agent federal pe nume Reed. Aflat împreună cu partenerul său (Bill Bellamy – agentul Sanders) în căutarea unui infractor albanez de temut (Zogu, interpretat de Aleks Paunovic), întregul lanţ de împrejurări îl aduce pe Reed în situaţia de a se angaja la o grădiniţă de lux, unde se presupune că s-ar afla ascuns un stick de memorie deosebit de important. Acesta conţinea informaţii care sub nici o formă nu trebuiau să intre în posesia lui Zogu şi care fuseseră furate de oamenii acestuia.

Reed nu este căsătorit, locuieşte într-o rulotă pe malul unui lac şi nici nu are vreo relaţie stabilă. Cum nu prea ştie cum e să ai copii şi mai ales să îi disciplinezi, consideră că aceasta va fi cea mai uşoară misiune din viaţa sa. Numai că nu e chiar aşa. Copiii au pretenţii mari de la educator, au un program foarte divers pe care ţin morţiş să îl respecte, sunt la curent cu ultimele descoperiri ale ştiinţei în materie de alimentaţie sănătoasă şi, mai înainte de orice, nu ascultă de ordine, ci de glasul raţiunii. Confruntat cu o situaţie mai mult decât delicată şi riscând să compromită întreaga operaţiune, Reed îşi cooptează colegul, agentul Sanders, tată a cinci copii (care îşi descrie casa ca trecând zilnic printr-un război tribal), să îl ajute în obţinerea de informaţii de la prichindei. Deşi nu a fost prea bine cotat, filmul e bun, amuzant şi cu replici savuroase. Alte calităţi ar fi imaginea superbă şi spaţiile de filmare bine alese.

Vizionare plăcută!

xoxo

*

Sequel of the Kindergarten Cop movie from 1990, which has had Arnold Schwarzenegger in the leading role, Kindergarten Cop 2 is starring the Swedish actor Dolph Lundgren, a federal agent named Reed. Along with his partner (Bill Bellamy – Agent Sanders) he is searching for a dangerous Albanian felon (Zogu, played by Aleks Paunovic) and the whole chain of circumstances brings Reed in the position to get a job at a luxurious kindergarten, where there’s a good chance to be hidden a particularly important memory stick. This stick contains classified information that under no circumstances should get into the hands of Zogu.

Reed isn’t married, lives in a trailer and hasn’t a stable relationship. Because he doesn’t know what is like to have children and especially how to discipline them, he thinks this is the easiest mission ever. Well, not really… The kids have great expectations from their teacher, a very diverse program and they are keen to respect it, know all the latest discoveries about healthy food and, above all, don’t obey the orders, but the voice of reason. Faced with a more than delicate situation and risking to compromise the entire operation, Reed co-opt his colleague, Agent Sanders, father of five (who describes his house as passing daily through a tribal war) to help in obtaining information from the kids. Although it wasn’t highly rated, the movie is good and funny. Other pluses, beautiful image/photography and well chosen filming sites/spaces.

Enjoy the movie!

xoxo

(Please follow me, share my posts and comment. / Vă invit să vă abonaţi, să daţi share, like şi să-mi lăsaţi comentarii.)

Alice în Ţara Oglinzilor (2016)

Alice Through the Looking Glass (2016)

 

Londra, 1875. Alice se întoarce acasă la bordul corabiei tatălui său, pe care acesta i-o lăsase moştenire. Fusese într-o lungă călătorie în China, de-a lungul fluviului Yangtze, unde se întâlnise inclusiv cu împărăteasa. Bucuroasă că au ajuns cu bine, acum doreşte să se întâlnească cu bătrânul lord Ascot, cel care, alături de alţi oameni de afaceri din înalta societate, îi finanţase călătoria. Din păcate, între timp lordul Ascot a murit, iar funcţia sa a fost preluată de fiul său, Hamish. Numai că acesta din urmă avea o ură nestinsă faţă de Alice, deoarece îi refuzase cu ceva timp în urmă cererea în căsătorie. Pentru a se răzbuna, o anunţă pe Alice că nu i se va mai finanţa nici o călătorie şi, în plus, pentru ca ea şi mama ei să nu îşi piardă casa, trebuia să renunţe la corabie. Nedumerită, mai ales că deţinea 10% din acţiunile societăţii conduse de Ascot, află că nici măcar acele acţiuni nu îi mai aparţineau, deoarece mama sa i le vânduse lordului, convinsă fiind că astfel îi face un bine, silind-o să renunţe la viaţa aventuroasă.

Acesta este momentul în care Alice, aflată încă în casa lordului şi profund îndurerată de cele întâmplate, trece prin oglinda magică, reîntâlnindu-se cu personajele bine-cunoscute din Alice în Ţara Minunilor. De această dată misiunea sa este să îl salveze pe Pălărierul Nebun şi pe familia acestuia, iar soluţia, foarte periculoasă, nu este decât una singură: să se întoarcă în timp pentru a preveni anumite lucruri. Filmul realizat de studiourile Walt Disney Pictures în 2016 este o capodoperă de artă. De la decoruri şi costume până la personajele imaginare create de Lewis Carroll, totul este de basm, iar detaliile sunt uluitoare. Pajiştile şi grădinile sunt pline de flori, copaci înfloriţi, vietăţi mişunând, totul într-o armonie desăvârşită. Oameni, animăluţe vii sau create pe calculator se îmbină şi joacă perfect împreună, ca atinse de o baghetă magică. Efectele speciale sunt spectaculoase şi nu de puţine ori ameţitoare. Nu rataţi acest film, este încântător atât pentru copii, cât şi pentru adulţi.

xoxo

*

London, 1875. Alice returns home aboard his father's ship, which he had bequeathed her. She's been on a long trip to China, along the Yangtze River, where she met the emperess. Gladly to be home again, now she wants to meet Lord Ascot, who along with other businessmen from the high society sponsored her voyage. Unfortunately, Lord Ascot died, and his position was taken by his son, Hamish. Only the latter have an unquenchable hatred towards Alice, because she refused some time ago to marry him. Wanting to pay her back, he announce Alice that they will not be funding any trip from now on. Moreover, if she doesn't want to loose her house, she has to give them her ship. Totally puzzled, especially because she knew that along with her mother they own 10% of the company led by Ascot, she finds out that her mother sold to Ascot those shares, convinced that she is doing Alice a favor, forcing her to give up an adventurous life.

This is the moment when Alice, still in the house of Hamish Ascot and deeply saddened by what happened, goes through the magic mirror, reacquainted with the well-known characters from Alice in Wonderland. This time, her mission is to rescue The Mad Hatter and his family, and the solution, very dangerous, is only one: to go back in time. The movie made by Walt Disney Pictures in 2016 is a masterpiece. From the costumes and decor to the imaginary characters created by Lewis Carroll, everything is magical, and the details are breathtaking. Meadows and gardens are filled with flowers, blossoming trees, teeming with life, all in perfect harmony. People, pets, alive or created on a computer, all play perfectly together as touched by a magic wand. The special effects are spectacular and sometimes even frightening. Don't miss this movie, is delightful for both children and adults.

xoxo

 

Regia/Directed by: James Bobin; Scenariul/Written by: Linda Woolverton; Producător/Producer: Tim Burton.

Cu/With: Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska, Rhys Ifans, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen.

Voci/Voices: Stephen Fry, Michael Sheen, Timothy Spall, Alan Rickman.

 

(Please follow me, share my posts and comment. / Vă invit să vă abonaţi, să daţi share, like şi să-mi lăsaţi comentarii.) 

Good Movies 

Legenda lui Tarzan (2016)

The Legend of Tarzan (2016)

 

Această producţie a casei de filme Dark Horse Entertainment vine cu o viziune nouă asupra subiectului bine-cunoscut de noi toţi. În filmul din 1932, cu renumitul actor Johnny Weissmuller, cel care a consacrat practic personajul şi astfel au devenit posibile atât de multe reecranizări ulterioare, comerciantul James Parker şi partenerul său de afaceri pleacă în Africa pentru a pune mâna pe fildeşul care zăcea nefolosit. Deşi ştiau că locul unde plănuiau să-şi desfăşoare activitatea era protejat de un trib de băştinaşi, nu iau în seamă acest lucru. Ei sunt însoţiţi de fiica lui James, care, din motive pe care nu le mai detaliem aici, e sătulă de civilizaţie şi preferă mai degrabă să plece în sălbăticie alături de tatăl său.

În noua ecranizare, plecând aşadar de la lăcomia omului alb, ni se spune o poveste la fel de adevărată, dar de data aceasta nu despre un comerciant oarecare, ci despre regele Leopold al II-lea al Belgiei şi atrocităţile pe care le-a comis în bazinul fluviului Congo. Iniţial, monarhul a fost atras de fildeş, după care, realizând bogăţia resurselor naturale din acea zonă, a început exploatarea lor intensivă. Dar nu numai a acestor resurse, ci şi a populaţiei băştinaşe.

Acţiunea se petrece în anul 1885, iar lordul John Clayton (Alexander Skarsgard) şi soţia sa Jane (Margot Robbie) duc o viaţă liniştită şi îmbelşugată în casa lor din Londra. Încurajat de amicii săi aristocraţi şi oameni de afaceri, este rugat să plece în Congo, în cadrul unei misiuni comerciale care avea să le aducă tuturor foarte mulţi bani. Dar John refuză, deoarece nu vrea să mai aibă legătură cu vremurile când era Tarzan. Acolo, în junglă, îşi pierduse părinţii, iar el a fost crescut de un grup de gorile. Abordat de consulul american, prezent la acele discuţii (interpretat de Samuel L. Jackson), John află că acesta avea informaţii legate de sclavie şi exploatarea populaţiei băştinaşe, dar îi trebuiau şi dovezi în acest sens. Astfel, cei doi vor pleca împreună în Congo, împreună cu soţia lui John, dar acolo lucrurile se vor complica în momentul în care aceasta e răpită de cei care făceau legea în zonă. Revenind la rolul de Tarzan şi beneficiind de sprijinul americanului, John porneşte pe urmele soţiei sale pentru a o salva.

Este un film interesant, original şi care îţi dă de gândit. Veţi avea ocazia să vedeţi peisaje superbe, multe efecte speciale şi câteva prim-planuri impresionante ale interacţiunii om-animal sălbatic. Aveţi grijă să nu rataţi secvenţa cu crocodilul plimbat în lesă.

Concluzia: Un film care trebuie neapărat văzut!

 Tipul ecranului: 3D, IMAX 3D; Regia: David Yates; Distribuitor internaţional: Warner Bros.; Distribuit în România de Freeman Entertainment

 

*

This Dark Horse Entertainment movie comes with a new vision on the well-known subject. In the 1932 film, the famous actor Johnny Weissmuller, who practically consacrated the character and thus became possible all the remakes, trader James Parker and his business partner go to Africa to seize the ivory lying unused. Although they knew the ivory is being protected by a local tribe, they didn't care. They are accompanied by the daughter of James, who was tired of civilization and prefers to go with his father.

In the new adaptation, having in mind the greed of the white man, we are told a true story, about King Leopold II of Belgium and the atrocities he committed in Congo. Originally, the monarch was interested in ivory, but then, realizing the wealth of natural resources in the area, he began an intensive exploitation. But not only of these resources, but also of the local population.

The action takes place in 1885, and Lord John Clayton (Alexander Skarsgård) and his wife Jane (Margot Robbie) lead a quiet and wealthy life in their London home. Encouraged by his friends, aristocrats and businessmen, he is asked to go to Congo, in a trade mission that will bring them a fortune. But John refuses because he doesn't want to have anything to do with the days when he was Tarzan. There, in the jungle, he lost his parents, and he was raised by a group of gorillas. Approached by the American consul, present to those discussions (played by Samuel L. Jackson), John finds out that he has informations about the exploitation of the native population but he needs proof. Hearing this, they decide to go together in Congo, along with John's wife, but there things get complicated when she is kidnapped by those who make the law in the area. Turning to the role of Tarzan and with the support of the American, John goes to save his wife.

It's an interesting and original movie, that gives you something to think about. You'll have the opportunity to see beautiful landscapes, many special effects and some impressive close-ups of human-animal interaction. Be careful not to miss the sequence with the crocodile walked on a leash.

Conclusion: You have to see this movie!

 It's 3D, IMAX 3D. Director: David Yates. 

GOOD Movies 

 

Uriaşul prietenos (2016)

The BFG (2016)

 

 

Filmul regizat de Steven Spielberg şi lansat pe marile ecrane în vara acestui an se bazează pe romanul cu acelaşi nume publicat în anul 1982 de scriitorul britanic Roald Dahl. Deşi s-ar crede că decizia de a face acest film a fost luată în urmă cu un an sau doi şi de atunci lucrurile au mers ca pe roate, ei bine, aflaţi că se doreşte şi se lucrează la adaptarea pentru cinematografie a acestui subiect încă din anul 1991! Da, aşa e, adică de 25 de ani. În 1998, se vorbea chiar că Robin Williams ar putea interpreta rolul principal, dar în momentul în care actorul a participat la o şedinţă de lectură, s-a constatat că nu s-a putut împăca deloc cu personajul şi stilul acestuia de a vorbi. Talentul său fenomenal de a improviza pur și simplu nu se potrivea. În 2001, scenariul a fost rescris, au existat chiar şi alte variante, numai că până s-au decis studiourile Paramount ce să facă în continuare, drepturile de dramatizare au fost pierdute. În 2011, DreamWorks a decis să cumpere aceste drepturi şi, după ce iniţial a fost ales ca regizor John Madden (devenit cunoscut publicului larg pentru filmul Shakespeare îndrăgostit), în 2014 s-a anunţat că Steven Spielberg se va ocupa de regie, iar Madden va fi producător executiv. În cele din urmă, schimbări au fost şi în ce priveşte companiile producătoare, la final patru susținând realizarea filmului: Walden Media, DreamWorks, Amblin şi Walt Disney Studios.

Film fantasy şi de aventuri, Uriaşul prietenos este dedicat în principal copiilor, dar și părinţii vor adora să-l vizioneze alături de micuţi. Subiectul absolut original va fi ca o gură de aer proaspăt într-un peisaj tot mai sufocat de lipsă de originalitate sau de variaţiuni pe aceeaşi temă. Sophie (Ruby Barnhill), o fetiţă căreia îi muriseră ambii părinţi, este răpită într-o noapte, dintr-un orfelinat, de un uriaş (interpretat de Mark Rylance). Dusă de acesta în Ţara Uriaşilor fără ca nimeni să ştie ce s-a întâmplat, acolo află că renumitele personaje de legendă sunt de fapt reale şi chiar foarte periculoase, deoarece ucid şi mănâncă oameni. Dar cel care a răpit-o este un uriaş foarte prietenos (de unde şi numele), de aceea nici nu este îndrăgit de semenii săi, e foarte timid şi cam împiedicat, inclusiv la vorbă. Cum uriaşii sunt o ameninţare nu numai la adresa lui Sophie, ci a tuturor oamenilor, cei doi hotărăsc să apeleze la Regină (a Marii Britanii – Penelope Wilton) pentru a scăpa lumea de ei.

Filmul este deosebit de plăcut, nici ca adulţi nu vă veţi plictisi, şi are marea calitate de a îmbina în mod superb personajele vii cu cele create pe calculator, respectiv peisajele reale cu cele din lumea fanteziei. Trebuie să-l vedeţi!

P.S.: Mark Rylance este excelent în rolul uriaşului, iar Ruby Barnhill, o descoperire foarte frumoasă pentru lumea cinematografiei.

xoxo

*

The film directed by Steven Spielberg and released in theaters this summer is based on the novel of the same name published in 1982 by the British writer Roald Dahl. Although one might think that the decision to make this movie was taken just a year or two ago and then things went smoothly, well, you must know that the first step for the adaptation was made in 1991! Yes, that's right, 25 years ago. In 1998, Robin Williams was in negotiations for the title role, but when the actor attended a read-through, his style couldn't mix with the specific speaking of the character, despite his phenomenal talent to improvise. In 2001, the script was rewritten, and there were even other variants, but because Paramount was not sure what to do, it lost the film rights. In 2011, DreamWorks decided to buy these rights. After initially was chosen John Madden as director (widely known for Shakespeare in Love), in 2014 it was announced that Steven Spielberg will direct and Madden will be executive producer. Changes were made even regarding the producing companies. In the end, Walden Media, DreamWorks, Walt Disney Studios and Amblin made the movie.

Fantasy and adventure movie, The BFG is dedicated mainly to children, but parents will love to watch it with their little ones. The absolutely original topic will be like a breath of fresh air in an increasingly suffocated space by lack of originality or variations on the same theme. One night, Sophie (Ruby Barnhill), a girl whom both parents died, is abducted from an orphanage by a giant (Mark Rylance). Taken to the Land of Giants, here little Sophie finds out that the famous legendary characters are actually real and they are very dangerous, because they kill people and eat them. But the giant who kidnapped her is very friendly (hence the name), very shy and rather clumsy, including in speaking. Because giants are a threat not only to Sophie, but to people in general, the two decide to ask the Queen (Elizabeth II – Penelope Wilton) to help them.

The film is beautiful and I like that it combines perfectly the human characters with those created on a computer and the real landscapes with the ones coming from imagination. You must see it!

P.S.: Mark Rylance is excellent and Ruby Barnhill is a very nice discovery for the movie world.

xoxo

best Movies:

infernul (2016)

inferno (2016)

Infernul lui Dante devine realitate în noul film al lui Ron Howard

The Dante's inferno becomes real in Ron Howard's new movie

 

 

Profesorul Robert Langdon (interpretat de Tom Hanks) se trezeşte, într-o stare de puternică agitaţie, pe patul unui spital din Florenţa (Italia). Nu îşi aminteşte cum a ajuns acolo, este rănit puternic la cap, are un coşmar repetitiv şi nu înţelege cum într-un moment putea să se afle în campusul universităţii din Boston, iar în momentul următor să fie în Italia, lângă Palazzo Vecchio.

Acţiunea se declanşează chiar de la începutul filmului. Carabinierii sosesc aproape imediat pentru a discuta cu el şi a lămuri situaţia, când pe holurile spitalului îşi face apariţia o tânără înarmată, care ucide tot în calea sa pentru a-l putea captura pe renumitul profesor. Ajutat de doctoriţa care îl îngrijea (Sienna Brooks) şi care venise să-i anunţe vizita poliţiştilor, cei doi reuşesc să iasă din spital şi urcă într-un taxi, scăpând de urmăritoare, numai că în tot acest timp Langdon are frânturi de viziuni apocaliptice, în care apar neîntrerupt oameni răniţi, murind în chinuri, şi adevărate râuri de sânge şi foc.

Neavând unde să se refugieze, vor merge în locuinţa medicului, unde profesorul va descoperi că are la el, fără să ştie, un obiect ciudat. Verificându-şi e-mailul, constată că primise un mesaj care lămurea cumva prezenţa lui, deşi sporea şi mai mult misterul. Acţionându-i mecanismul, găsește un tub, în fapt un fel de proiector, care înfăţişa pictura lui Botticelli, Infernul. Spre deosebire însă de original, aceasta avea ceva special, un mesaj ascuns printre zecile de trupuri.

Filmul regizat de Ron Howard urmăreşte fidel subiectul cărţii şi reuşeşte ca prin efectele speciale şi alte tehnici cinematografice să realizeze un film excepţional, înfăţişând cutremurător infernul dantesc. La baza acestei nebunii se află miliardarul Bertrand Zobrist, un genetician miliardar preocupat de protecţia mediului şi salvarea planetei, convins că, dacă populaţia planetei ar fi înjumătăţită rapid, indiferent prin ce măsură, lumea ar fi salvată de la o moarte sigură. Sunt prea mulţi oameni, care consumă prea mult, poluează prea mult, industria este mai dăunătoare şi mai activă ca oricând, ceea ce nu va putea duce decât la încetarea vieţii pe pământ. Pentru a o salva, fură un virus diabolic, care ar urma să ucidă controlat jumătate dintre locuitorii planetei, şi astfel Terra ar fi salvată.

Este un film intens, impresionant, cu actori care îşi pun în joc toată pasiunea şi talentul actoricesc. În România, filmul este pe primul loc în box office. Vizionare plăcută!

xoxo

*

Prof. Robert Langdon (Tom Hanks) wakes up in a state of great agitation, his blood pressure rising. He lies in a hospital bed in Florence (Italy) and doesn't remember how he got there, his head hurts, has a recurring nightmare and doesn't understand how it was possible to be on a campus in Boston, and the "next moment" in Italy, near Palazzo Vecchio.

The action starts right at the beginning of the movie. Carabinieri arrive almost immediately to talk to him, when on the hospital halls makes its appearance a young armed woman, who kills everyone on her way to capture the famous professor. With the help of the doctor who took care of him (Sienna Brooks) and just entered in his room to announce that the policemen are coming, the two manage to get out of the hospital and get in a taxi, escaping the pursuer. Only all this time Langdon has bits of apocalyptic visions, with wounded people dying in torment, and true rivers of blood and fire.

Having nowhere to hide, they go at the doctor's home, where Langdon will discover that he has, without knowing it, a strange object. Checking his email, he notes that he had received a message that somehow explains its presence, although it further enhance the mystery. Triggering its mechanism, the little tube reveals some kind of a projector depicting Botticelli's painting Inferno. But unlike the original, it was something special, a message hidden among dozens of bodies.

Ron Howard's new movie follows closely the book of Dan Brown and succeeds, with special effects and other techniques, to make an exceptional movie, which depicts a horrific dantesque inferno. Behind all this is a crazy billionaire geneticist, Bertrand Zobrist, concerned with protecting the environment and saving the planet, who is convinced that if the planet's population is reduced by half, whatever the measure, the rest will be saved. There are too many people, who eat too much, too much pollution, a harmful industry, more active than ever, which will lead to the extinction of life on earth. To save it, he plans to release a diabolical virus that would kill in a controllable way half of the population.

It's an intense movie, and the actors' performance shows their passion and talent. Enjoy the movie!

xoxo