Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

T h e u r b a n s t y l e o f m e

Follow us:

Nouă vieţi (2016)

 

Nine Lives (2016)

 

 

Filmul regizat de Barry Sonnenfeld este o fantezie minunată atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Îmbină realitatea cu ficţiunea, iar ceea ce a ieşit este un film relaxant, amuzant şi pe care veţi vrea să îl revedeţi periodic. Să sperăm că va intra în grila de programe a HBO sau că va fi vândut către televiziunile din toată lumea în momentul în care va trece perioada de rulare doar în cinematografe.

Kevin Spacey interpretează rolul unui magnat (Tom Brand) din lumea construcţiilor de zgârie-nori şi ambiţia sa este să realizeze cea mai mare clădire de acest fel din lume. Rivalul său proiectează însă exact acelaşi lucru şi este o competiţie acerbă. Tom este acum mai ocupat ca oricând, iar familia a trecut undeva într-un plan mai îndepărtat. Îşi îndeplineşte rolurile de soţ şi tată în mod automat, bazându-se pe ajutorul soţiei (Lara Brand, al cărei rol este interpretat de Jennifer Garner) pentru a-l scoate din impas pentru „detalii” precum aniversările şi alte lucruri de acest gen. Acum este ziua de naştere a fiicei lui, Rebecca (Malina Weissman). Soţia sa i-a cumpărat deja ceva fetiţei, dar de această dată nu mai vrea să-i spună acesteia că e un cadou din partea ambilor, ci îl lasă pe Tom să se descurce cum ştie. Cum fetiţa voia o pisică, Tom ajunge, printr-un concurs ciudat de împrejurări, la Tashirojima, un parc pentru pisici unde acestea se puteau juca în voie, erau hrănite, îngrijite şi doritorii puteau să îşi cumpere animăluţul de companie care îi atrăgea cel mai mult. Ocupat ca de obicei şi făcând şi gândind mai multe lucruri deodată, Tom nu este atent nici la vânzătorul (Christopher Walken) mai aparte şi nici la ceea ce îi spunea acesta şi pleacă în trombă. Pe drum are loc însă un accident înfiorător, iar Tom se trezeşte captiv în trupul pisicii pe care abia o cumpărase. Povestea se complică în momentul în care fiul său din prima căsătorie, David (Robbie Amell), care lucra la firma sa, află că unul dintre managerii de bază ai lui Tom (Ian Cox, interpretat de Mark Consuelos) plănuia să transforme firma în societate pe acţiuni şi să îl scoată pe acesta din joc. Cum Tom nu pare să se poată trezi prea curând din coma profundă în care intrase, iar medicii erau sceptici cu privire la starea lui, situaţia devine dramatică. Nu vă spun mai mult, veţi vedea singuri cum se vor aranja lucrurile şi prin ce situaţii extraordinare vor trece personajele filmului. Vizionare plăcută!

xoxo

*

The film directed by Barry Sonnenfeld is a wonderful fantasy for both children and adults. It combines reality with fiction, and what came out is a relaxing and funny movie, which you'll want to see it again periodically. Hopefully, will enter the HBO program or at least it will be sold to worldwide televisions.

Tom Brand is a well-known tycoon (Kevin Spacey) in the skyscrapers business construction and its biggest ambition is to build the tallest building in the world. His rival designs the same thing and is a fierce competition. Tom is now busier than ever. He fulfills the roles of husband and father automatically, relying on the help of his wife (Lara Brand, whose role is played by Jennifer Garner) to save him from situations like forgetting anniversaries and other things like that. Now is the birthday of his daughter, Rebecca (Malina Weissman -- what a beautiful name, in Romanian is Mălina). His wife had already bought something for her, but this time she doesn't want to tell that it's a gift from both of them, and Tom has to buy a present of its own. Rebecca wants a cat, and Tom is going to buy it, but by some strange chain of circumstances he arrives at Tashirojima, an isolated store and park for cats where they could play freely, were fed, cared for and the customers could buy them. Busy as usual and thinking and doing several things at once, Tom is not paying attention to the owner of the pet store (Christopher Walken), a bit odd, or the things he's saying and leave the place like a storm. On the way back, a horrific accident occurs, and Tom finds himself trapped in the body of the cat he just bought. The story complicates suddenly when his son from his first marriage, David (Robbie Amell), who worked at the firm with him, finds out that one of the Tom’s top managers (Ian Cox, played by Mark Consuelos) planned to make the company go public and get rid of Tom. Because Tom is in a state of profound coma, and doctors are very skeptical about his condition, the situation becomes dramatic. I won’t tell you more, see the movie and enjoy it!

xoxo

gallery/noua vieti 2016