Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

T h e u r b a n s t y l e o f m e

Follow us:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Little Secret de Claudia Carroll

 

Our Little Secret by Claudia Carroll

 

 

Sarah Keyes este căsătorită, are o fiică adolescentă şi lucrează la o mare firmă de avocatură unde deţine o poziţie-cheie. Îi place să-i ajute pe cei din jur, de aceea îşi dedică multe ore pentru a oferi servicii juridice gratuite, ceea ce îi cam afectează situaţia la locul de muncă, dar şi în familie, pentru că nu mai are timpul necesar să se bucure de tot ceea ce realizează.

Într-una din zile, fiind la salon pentru a-şi reface manichiura, o cunoaşte Lauren, o tânără pricepută şi volubilă, care intră în vorbă cu ea şi reuşeşte să-i atragă atenţia. Aşa află că Lauren terminase Facultatea de Drept, dar nu reuşea sub niciun chip să găsească un post la o firmă de avocatură, astfel că era nevoită să-şi câştige existenţa în acel salon.

Deşi cei din jur o sfătuiesc pe Sarah să nu iniţieze o amiciţie care să depăşească limitele salonului, impresionată de povestea tinerei, rămasă fără tată de când era copil şi a cărei mamă murise în urmă cu şapte ani, nu le dă ascultare şi hotărăşte să se întâlnească cu Lauren pentru a afla mai multe despre ea.

Tânăra se dovedeşte a fi foarte inteligentă, o prezenţă plăcută şi relaxantă, iar întâmplarea face să-şi poată demonstra şi talentele de avocat priceput în momentul în care Darcy, fiica lui Sarah, este prinsă furând dintr-un magazin. Considerând că oricine merită o şansă în viaţă şi aducându-şi aminte cât de greu i-a fost şi ei să reuşească, Sarah o prezintă pe Lauren celor de la firma sa pentru a primi un post de asistent. Tânăra, care învăţase pe brânci în tot acest timp şi era efectiv talentată în litera legii, îi cucereşte pe toţi şi obţine postul. Numai că de aici încolo, lucrurile încep treptat-treptat să deraieze pentru Sarah. Şi nu numai la firmă, ci şi în viaţa personală. Nu durează mult şi lucrurile par să se inverseze, Lauren să devină avocata expertă şi sigură de sine, iar Sarah să pară un fel de asistentă nu prea pricepută. Când lucrurile ajung la punctul culminant, Sarah va apela la ajutorul unui detectiv particular, dar şi al unuia dintre colegi, care va constata şi el cu stupoare că începe să fie scos pe linie moartă de către Lauren.

Evident că o vor scoate la capăt până la urmă, dar nu înainte de a afla secretele întunecate ale teribilei Lauren.

xoxo

*

Sarah Keyes is married, has a teenage daughter, and works at a big law firm where she holds an important position. She likes to help, so she spends many hours to offer free legal services, which affects her situation in the workplace, but also in the family, because she doesn’t have the time to enjoy all she accomplishes.

One day, when she was at the salon to renew her manicure, she met Lauren, a young, skillful young woman who starts talking to her and manages to draw her attention. So she finds out that Lauren had graduated from the Law School, but she couldn’t find a job at a law firm and to earn her living she works in that salon.

Although the people around her advise Sarah not to engage in a friendship that goes beyond the salon, impressed by the story of the young woman, who has no father, and whose mother died seven years ago, she doesn’t listen and decides to meet Lauren to find out more about her.

The young woman turns out to be very clever, nice and good companion, and the events make her able to prove her talent as a lawyer when Darcy, Sarah’s daughter, is caught shoplifting. Considering that anyone deserves a chance in life and remembering how hard it was for her to succeed, Sarah introduces Lauren to her firm for an assistant position. The young woman, who was genuinely talented in law, conquered all and got the job. But from this point on, things start to gradually derail for Sarah. And not only at the firm, but also in personal life. It doesn’t take long, and things seem to reverse, Lauren becoming the expert lawyer, and Sarah to be some kind of a not very skillful assistant. When things get to their maximum point, Sarah will use the help of a private detective, but also of one of her colleagues, who will also discover that Lauren is trying to put him on a dead line.

Obviously, they will finally succeed to countervail Lauren, but not before they find out the most dark secrets of terrible Lauren.

xoxo

gallery/our little secret de claudia carroll