Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

T h e u r b a n s t y l e o f m e

Follow us:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prietenul de Sigrid Nunez

 

The Friend by Sigrid Nunez

 

 

 

Cartea este o poveste în poveste, de fapt mai multe poveşti într-o poveste. Subiecte dintre cele mai diverse, dar foarte interesante apar de niciunde, când te aştepţi mai puţin.

Şi asta încă de la început, când afli, de exemplu, că în anii 1980, în California, foarte multe femei cambodgiene au ajuns la medic având aceeaşi problemă: nu mai vedeau.

Acţiunea se petrece la New York, iar naratoarea este o scriitoare singuratică. Atunci când prietenul ei de-o viaţă şi mentor într-ale scrisului se sinucide, rămâne cu o mulţime de întrebări la care nu mai are cum să primească răspuns. Prienteni intimi cu întreruperi în ciuda celor trei căsnicii ale bărbatului, femeia simte că şi-a pierdut într-un fel partenerul de viaţă, că nu şi-a luat rămas-bun de la el şi că nu a lămurit până la urmă care a fost rolul ei în viaţa lui.

La moartea acestuia, Soţia numărul trei (aşa sunt numite fostele în carte) o cheamă şi o roagă să-l ia la ea pe Apollo, un dog german de dimensiuni gigantice, bălos şi lăbos, care nu mai mânca, devenise depresiv şi avea nevoie de cineva cu mai mult timp liber pentru a-l scoate din starea de tristeţe care îl copleşise după moartea stăpânului său.

Reticentă la început, mai ales că nici nu ştia de unde să înceapă, iar în blocul în care locuia chiriaşilor nu li se permitea să ţină animale de companie, femeia acceptă, regăsindu-se cumva în acel câine. În cele din urmă, cei doi ajung să se înţeleagă şi să fie fericiţi împreună, chiar dacă fericirea este întunecată de perspectiva morţii premature a lui Apollo, deoarece, după cum se ştie, câinii de talie mare nu trăiesc mult. Apollo revine la viaţă datorită ei, dar şi ea este ajutată de Apollo să-şi regăsească pofta de viaţă, astfel că atunci când îi vine ideea să spună că este de fapt un câine de asistenţă, pentru a nu fi evacuată din apartament, pe undeva are dreptate. Ajunşi amândoi în sfârşit la o stare de echilibru, speră să-şi poată petrece cât mai multe veri împreună...

 

„Am auzit la un moment dat o necunoscută purtând o conversaţie agitată cu mopsul ei: Şi presupun că iar o să dai vina pe mine, nu? La care jur că mopsul a dat ochii peste cap.”

xoxo

*

The book is a story in a story, in fact more stories in a story. Topics of the most diverse, but very interesting, appear from nowhere, when you expect less.

And that's from the very beginning, when you learn, for example, that in the 1980s, in California, many Cambodian women came to the doctor with the same problem: they couldn’t see anymore.

The action takes place in New York, and the narrator is a lonely writer. When her lifelong friend and mentor in writing commits suicide, she is left with a lot of questions unanswered. Intimate friends with interruptions despite the man's three marriages, the woman feels that she has lost her life partner in some way, that she hasn’t said goodbye to him and that she hasn’t clarified what was her role in his life.

At his death, Wife number three (this is how are called the exes in the book) asks her to take Apollo, a giant Dane Dog, all legs and drool, who had stopped eating, became depressed and was in need of someone with more free time to get him out of sadness that had overwhelmed him after his master's death.

Reluctant at first, especially since she didn't even know where to start, and in her building where she lives tenants were not allowed to keep pets, the woman accepts, somehow finding herself in that dog. Eventually, the two get to understand each other and be happy together, even if happiness is obscured by the prospect of Apollo's untimely death, because, as is well known, large dogs do not live long. Apollo comes back to life because of her, but she is also helped by Apollo to find her desire to live, so when she comes up with the idea to say that he is actually an assistance dog, in order not to be evicted from the apartment, she is right in some way. Finally, both of them reach a state of balance, hoping to spend as many summers together as possible...

xoxo

gallery/prietenul de sigrid nunez