Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

T h e u r b a n s t y l e o f m e

Follow us:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save the Date de Morgan Matson

 

Save the Date by Morgan Matson

 

 

Noua carte a scriitoarei Morgan Matson, poate cel mai cunoscută pentru bestsellerul său Since You’ve Been Gone, ne face cunoştinţă de această dată cu numeroasa familie Grant, cei doi părinţi şi cinci copii de acum mari. Linnie, una dintre fete, urmează să se mărite, iar acţiunea începe cu o zi înaintea marelui eveniment. De toate pregătirile s-au ocupat părinţii, dar Charlie, mezina familiei, care urmează să plece la facultate, joacă un rol important în ajutarea lor. Este energică, plină de cele mai bune intenţii din lume şi dominată de un uşor perfecţionism, dorind ca totul să meargă ca pe roate şi ca nimic să nu tulbure frumuseţea fericitei ceremonii.

Teoretic, aşa se pare că va fi, dar realitatea loveşte din plin şi Charlie află cu o zi înainte că tânăra coordonatoare de nunţi la care apelaseră cu mare încredere, volubilă şi aparent expertă în astfel de demersuri, a dispărut din peisaj. De aici încolo, tot ce poate merge prost va merge şi mai prost, iar Charlie nu are decât o singură zi la dispoziţie pentru a repara totul. Pentru că acasă e deja haos, va lua asupra sa rezolvarea întregii situaţii.

Din păcate, nu prea primeşte ajutorul familiei. Unul dintre fraţi va sosi împreună cu prietena lui (temporară) despre care ceilalţi habar nu aveau că există, alarma casei se strică şi îi asurzeşte pe toţi, un vecin îi tot cicăleşte că fac prea multă gălăgie şi el nu se poate odihni, cineva le fură ziarul în fiecare dimineaţă şi încă nu am spus nimic despre tort, locul desfăşurării ceremoniei, costumul de nuntă etc., etc.

Şi ca să fie toate lucrurile bune şi frumoase, Charlie reîntâlneşte o veche dragoste în timp ce sentimente noi se înfiripă pentru altcineva.

Este o carte foarte relaxantă şi amuzantă, în care m-am cufundat cu plăcere în clipele mele de răgaz.

xoxo

 

*

 

The new book of Morgan Matson, perhaps best known for her bestseller Since You’ve Been Gone, introduces us the Grant family, which is quite a big family, with the two parents and five children now grown up. Linnie, one of the girls, is going to get married, and the action begins the day before the great event. Her parents have taken care of all the preparations, but Charlie, the younger one, who is going to college, plays an important role in helping them. Energetic, full of the best intentions in the world and dominated by a slight perfectionism, she wants everything to go as smooth as possible and that nothing disturbs the beauty of the happy ceremony.

Theoretically, it looks like it will be, but the reality hits hard, and Charlie finds out the day before the wedding that the young coordinator, who seemed so competent and helpful, has disappeared. From here on, everything that can go wrong will go even worse, and Charlie has only one day to repair everything. Because at home is already a chaos, she will take over the whole situation.

Unfortunately, she doesn’t get the family’s help. One of the brothers will arrive with his (temporary) girlfriend whom the others have no idea she exists, the alarm of the house is broken and rings whenever it wants, a neighbor comes more than once to tell them to be quiet, their newspaper disappears every morning and I haven’t said anything yet about the cake, the place of the ceremony, the wedding costume etc., etc.

And to top all this, an old love comes into Charlie’s life while new feelings arise for another man.

It’s a very relaxing and funny book, which delighted me in my moments of rest.

xoxo

gallery/save the date de morgan matson