Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

T h e u r b a n s t y l e o f m e

Follow us:

Canale live pe YouTube despre viaţa animalelor

 

Live Cams YouTube Chanels about wildlife

 

 

YouTube este o lume miraculoasă. Gândiţi-vă la ce aţi vrea să vedeţi, să învăţaţi, să ascultaţi, şi sigur veţi găsi ceva folositor. Dacă nu aveţi timp să căutaţi, nici o problemă. Voi face periodic astfel de materiale, pe diferite subiecte. Evident că aştept şi propunerile voastre, nu numai în această privinţă, ci legate de întregul conţinut al site-ului.

Şi acum să vă spun ce am descoperit. Sunt mai multe site-uri care vă permit să urmăriţi în direct, 24 de ore din 24, viaţa unor animale aflate în rezervaţii, centre speciale sau în mediul lor specific.

De exemplu:

* International Wolf Center (acestea sunt şi numele sub care le veţi găsi pe YouTube) vă permite să observaţi viaţa lupilor.

* California Academy of Sciences vă acordă acces direct la rechini, pe care îi puteţi vedea în două medii: în cadrul recifului şi în cadrul lagunei. Cei care vor privelişti mai drăgălaşe, se pot uita la pinguini.

* Monterey Bay Aquarium -- pe canalul Live Jelly Cam in HD puteţi vedea un spectacol uluitor al meduzelor care se află în imensele acvarii ale acestui centru. Shark Cam in HD vă asigură vedere directă la nenumăraţi peşti şi mai multe specii de rechini. Nu veţi vedea însă marele rechin alb, deoarece este efectiv imposibilă ţinerea lui în captivitate. Aceste creaturi nu rezistă decât vreo două săptămâni, după care mor din cauza stresului. Monterey Bay Aquarium a fost singurul centru de acest gen din lume care a reuşit să ţină un astfel de rechin în captivitate o perioadă mai mare de timp. De-a lungul anilor a prezentat şase astfel de rechini, de maxim 1,5 metri, în expoziţii de scurtă durată, pentru care s-au creat condiţii absolut speciale. Ultima dată, în 2011, a fost expus publicului un astfel de rechin timp de 55 de zile, după care a fost eliberat în ocean. Marele rechin alb, spre deosebire de alte specii de rechini, are nevoie de imensitatea mării pentru a înota în voie şi a vâna după propria discreţie. Se pare că Monterey Bay Aquarium nu va mai organiza astfel de expoziţii, deoarece specialiştii instituţiei sunt îngrijoraţi de evoluţia speciei, aflată pe cale de dispariţie. Pe canalul Monterey Bay Aquarium puteţi vedea şi nenumărate filmuleţe despre vidre, căluţi de mare, meduze, diferiţi peşti, caracatiţe şi tot felul de rechini.

* Kitten Academy -- aici puteţi observa mai multe pisicuţe. Ce fac ele toată ziua, dar şi noaptea, cum dorm, cum şi ce mănâncă sau cum se joacă.

* Deer Trail -- aveţi imagini non-stop de pe cărarea pe care merg căprioarele.

* Explore Birds -- vă puteţi uita la pufini (papagali de mare) în mediul lor natural, dar şi la vulturii pescari, aflaţi, evident, tot în aer liber.

* Southwest Florida Eagle Cam -- o cameră de filmare este poziţionată permanent asupra unui cuib de vulturi. Puteţi vedea ce face acea pereche, clocirea etc.

* Cornell Lab Bird Cams Project -- puteţi vedea nenumăratele păsări care vin la hrănitoare, dar şi raţe sau veveriţe.

* FireSalamander vă oferă posibilitatea de a urmări o familie de câini husky. Sunt absolut adorabili.

Aş vrea să mai precizez că aceste camere merg permanent, dar pe timpul nopţii în zonele respective ori nu se vede nimic, ori foarte puţin. Este şi firesc să fie aşa, deoarece toate aceste creaturi trebuie protejate.

xoxo

*

YouTube is a miraculous world. Think about what you want to see, to learn, to listen, and you will surely find something useful. If you don't have time to look, no problem. I will do periodically such articles on various topics. Obviously you can give me suggestions, not only in this matter but related to the entire content of my website.

And now let me tell you what I’ve found. There are several websites that allow you to watch live, 24 hours a day, various animals.

E.g:

* International Wolf Center (this is the name under which you will find it on YouTube) allows you to see wolves.

* California Academy of Sciences gives you direct access to the sharks, which you can see in two areas: in the reef and in the lagoon. Those who want cuter views, can look at penguins.

* Monterey Bay Aquarium -- On the channel Jelly Cam Live in HD you can see an amazing show of jellyfish. Shark Cam in HD assures direct view of countless fish and several species of sharks. But you will not see the great white shark because it's virtually impossible keeping it in captivity. These creatures don't resist more than two weeks, because of stress. Monterey Bay Aquarium was the only center of its kind in the world that has managed to keep such a shark in captivity for a longer period of time. Over the years it presented six such sharks up to 1.5 meters in short-term exhibitions, for which were created very special conditions. Last time, in 2011, such a shark was publicly exhibit for 55 days before being released into the ocean. Great white shark, unlike other shark species, needs the immensity of the ocean to swim and hunt freely. Monterey Bay Aquarium apparently will no longer organize such exhibitions, because its experts are very concerned of this endangered species. On Monterey Bay Aquarium channel you can also see countless videos about otters, seahorses, jellyfish, various fish, octopus and all kinds of sharks.

* Kitten Academy -- Here you can see kittens. What do they do all day and at night...

* Deer Trail -- Non-stop images with deers on the trail.

* Explore Birds -- You can look at puffins in their natural environment, but also at ospreys.

* Southwest Florida Eagle Cam -- A camera is permanently positioned over an eagle's nest.

* Cornell Lab Project Bird Cams -- You can see many birds that come to feeders, but also ducks and squirrels.

* FireSalamander gives you the possibility to see a family of huskies. They are absolutely adorable.

I would like to say that these cameras are on non-stop, but during the night in those areas often you can barely see something, and most of the time nothing at all. It is natural to be so, because all these creatures must be protected.

xoxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtuberi care vă duc la plimbare prin oraş

 

youtubers that take you for a walk

 

 

Cu siguranţă fiecare dintre noi visează ca atunci când călătoreşte undeva să poată vedea toate cartierele, să aibă timp să hălăduiască pe toate străzile. Evident, de cele mai multe ori acest lucru este imposibil din cauza timpului scurt, care te determină să te limitezi numai la lucrurile foarte importante, emblematice.

Ei bine, unii youtuberi s-au gândit să ne îndeplinească dorinţa, astfel că au pornit camera de filmat, şi-au pus o pereche de papuci comozi în picioare şi au plecat la plimbare prin oraş, luându-ne şi pe noi cu ei.

Nu vă pot spune cât de relaxant este să te „plimbi” astfel şi să ai ocazia să vezi locuri pe care, oricât de optimişti am fi, s-ar putea să nu le vedem niciodată pe viu.

De exemplu, ActionKid vă plimbă prin New York şi Taiwan. Wind Walk Travel Videos prin California şi Japonia. Nomadic Ambience vă plimbă prin oraş prin ploaie. 4K Urban Life vă plimbă cam peste tot.

Şi nu sunt numai ei. Mai există o mulţime...

xoxo

*

Surely each of us dreams that when we travel somewhere to be possible to see all the neighborhoods, to have time to wonder on all the streets. Obviously, most of the time this is impossible because of the short time, which causes you to limit yourself only to the very important, emblematic things.

Well, some youtubers thought they would meet our desire, so they turned on the camera, put on a pair of comfortable shoes and walk around towns, taking us with them.

I can’t tell you how relaxing it is to „walk” like this and to have the opportunity to see places that, no matter how optimistic we may be, we may never see them live.

For example, ActionKid walks you through New York and Taiwan. Wind Walk Travel Videos through California and Japan. Nomadic Ambience walks you through the city in the rain. 4K Urban Life walks you pretty much everywhere.

And it's not just them. There's a lot more...

xoxo