T h e u r b a n s t y l e o f m e

Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

Advertise for 50 $/month!!!

As big and as much as you like!

Follow us:

Paleta Catrice The Blazing Bronze

 

Catrice The Blazing Bronze Palette

 

 

Mai întâi de toate, ne putem opri o clipă şi să admirăm frumuseţea nuanţelor sale? Zău aşa. Sunt calde, sunt de toamnă şi poţi face nenumărate combinaţii cu ajutorul lor, de la cele mai delicate până la cele mai intense. Bine-bine, veţi spune voi, dar toate nuanţele sunt sidefate şi niciuna dintre ele nu e perfect mată. Aşa este, dar să fim sinceri, pudra (albă sau cea la culoarea pielii) poate servi perfect în locul fardului de această culoare, iar pentru definirea pliului ochiului, cu siguranţă avem cu toate de-acum în propriile gentuţe nuanţa sau nuanţele preferate, eventual şi cu rezerva necesară, ca să nu mai vorbim că, din nou, pudra (de această dată mai închisă decât nuanţa pielii) poate juca perfect acest rol.

Dar să nu divagăm prea mult şi să vă spun că paleta se numeşte şi 010 Call It What You Want şi are 10 grame. Fardurile sunt foarte pigmentate şi se aplică superb, însă trebuie să ţineţi cont că sunt presate destul de delicat. Cred că aceasta este o caracteristică generală a fardurilor de ochi actuale şi dacă vreţi să aveţi palete curate, să nu risipiţi fardurile de ochi şi să vă bucuraţi de o aplicare impecabilă, vă recomand, aşa cum am mai făcut-o, să folosiţi pentru pliul ochiului pensule cu perişorii lungi de 2 cm, cu pămătuful flexibil şi care este îngustat spre vârf. Încărcaţi pensula cu produs prin trecerea ei uşoară pe suprafaţa fardului (aşadar numai o parte din pensulă va fi cu fard) şi apoi aplicaţi în pliu ca şi cum aţi trasa o linie curbată. Aplicaţi astfel până obţineţi intensitatea dorită (de regulă de vreo două ori, poate trei) şi abia apoi omogenizaţi folosind aceeaşi pensulă. Este mult mai uşor şi mai eficient.

xoxo

 

*

 

First of all, can we stop for a moment and admire the beauty of its shades? Come on. They are warm, they evoke autumn and you can make countless combinations, from the most delicate to the most intense. Okay, you’ll say, but all the shades are shimmery and none of them perfectly matte. That’s right, but let’s be honest, the powder (white or not) can serve perfectly as an eyeshadow (matte white or matte color of your skin), and to define the creasee, we certainly all have in our own tiny or big collections the favorite shade or shades, possibly with the necessary backup, not to mention that again, the powder (this time darker than our skin) can perfectly play this role.

But let’s not digress too much and tell you that the palette is also called 010 Call It What You Want and has 10 grams. The eyeshadows are highly pigmented and apply superbly, but keep in mind that they are pressed quite delicately. I think this is a general feature of today’s eyeshadows, and if you want to have clean palettes, not to waste your eyeshadows and enjoy an impeccable application, I recommend, as always, to use for the crease a brush with 2 cm long bristles, flexible/flimsy and narrowing to the tip. Load the brush by swiping it lightly onto the surface of the eyeshadow (so only a part of the brush will be with the desired eyeshadow) and then apply in the crease as if you draw a curved line. Apply until you get the intensity you want (usually two times, maybe three) and only then blend using the same brush. It is much easier and more efficient.

xoxo