Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

T h e u r b a n s t y l e o f m e

Follow us:

gallery/o zi minunata in cartier 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/baieti rai pe viata 2020

Răzbunătorii: Războiul infinitului (I)

 

The Avengers: The Infinity War (I)

 

 

Da, oameni buni, este partea I. Şi trebuie să vă spun că în acea zi de început de mai

a anului 2018, în cinematograful Cinemacity din Iulius Mall -- Iaşi, timpul s-a oprit în loc. Majoritatea nu ştiau că urmează o continuare, iar cei care ştiau meditau năuciţi la ce se întâmplase. Voi reveni spre final la acest aspect.

Deocamdată, Thanos doreşte să aibă lumea la degetul său mic şi pentru asta are nevoie de 6 pietre fermecate care controlează Spaţiul, Realitatea, Puterea, Mintea, Sufletul şi Timpul. Fiecare dintre ele se află în altă parte şi pentru obţinerea fiecăreia dintre ele Thanos şi slugile sale trebuie să lupte crunt. Pentru a-l opri se reunesc toţi eroii dragi din filmele Marvel, The Avengers, The Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok şi Black Panther.

Bătăliile se dau pe mai multe planuri, de fiecare dată piatra în cauză având un rol major. De exemplu, cel care deţine piatra Realităţii poate modifica, prin urmare, Realitatea aşa cum doreşte.

Detaliile sunt extraordinare, universurile create pentru filmare depăşesc orice închipuire, actorii sunt minunaţi, iar replicile senzaţionale.

Supereroii se întrec pe ei înşişi, fiind ei înşişi, cu metehnele lor, aşa cum Thor continuă să-i spună iepure pe tot parcursul filmului Ratonului Rocket.

Revenind la final, evident că trebuia să se termine palpitant, lăsându-te cu sufletul la gură şi numărând zilele până la lansarea părţii a doua. Dar dacă vă gândiţi bine-bine, puteţi să întrezăriţi cam despre ce este vorba. Am spus să întrezăriţi, să bănuiţi... Deodamdată vedeţi filmul pentru că e de zile mari.

xoxo

*

Yes, people, it’s part I. And I have to tell you… on that day of the beginning of May 2018, at Cinemacity in Iulius Mall – Iaşi, time stood still. Most didn’t know it was a two part movie, and those who knew were meditating in a stunned silence at what just happened. I’ll come back to this.

For now, Thanos wants to be the master of the world, and for that he needs 6 charmed stones that control Space, Reality, Power, Mind, Soul, and Time. Each of them is somewhere else and for each of them Thanos and his servants have to fight fiercely. To stop him, all the dear superheroes in Marvel’s movies get together to unite their powers:  The Avengers, The Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok and Black Panther.

The battles take place on multiple plans, each time the stones playing a major role. For example, the one who holds the Reality Stone can therefore change reality as he wishes.

The details are extraordinary, the universes created outweigh any imagination, the actors are wonderful, and the lines sensational.

The superheroes exceeds themselves, being themselves, with their little oddities, like Thor who continues throughout the movie to call the Rocket Raccoon a rabbit.

Going back to the end, obviously it had to end in suspense, letting us breathless and counting the days until the launch of the second part. But if you think really, really hard, you can get a glimpse of what was all about in the end. I told you to catch a glimpse, that’s all... Now you have to see the movie because is big-time.

xoxo

 

Răzbunătorii: Războiul infinitului (I)

 

The Avengers: The Infinity War (I)

 

 

Da, oameni buni, este partea I. Şi trebuie să vă spun că în acea zi de început de mai

a anului 2018, în cinematograful Cinemacity din Iulius Mall -- Iaşi, timpul s-a oprit în loc. Majoritatea nu ştiau că urmează o continuare, iar cei care ştiau meditau năuciţi la ce se întâmplase. Voi reveni spre final la acest aspect.

Deocamdată, Thanos doreşte să aibă lumea la degetul său mic şi pentru asta are nevoie de 6 pietre fermecate care controlează Spaţiul, Realitatea, Puterea, Mintea, Sufletul şi Timpul. Fiecare dintre ele se află în altă parte şi pentru obţinerea fiecăreia dintre ele Thanos şi slugile sale trebuie să lupte crunt. Pentru a-l opri se reunesc toţi eroii dragi din filmele Marvel, The Avengers, The Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok şi Black Panther.

Bătăliile se dau pe mai multe planuri, de fiecare dată piatra în cauză având un rol major. De exemplu, cel care deţine piatra Realităţii poate modifica, prin urmare, Realitatea aşa cum doreşte.

Detaliile sunt extraordinare, universurile create pentru filmare depăşesc orice închipuire, actorii sunt minunaţi, iar replicile senzaţionale.

Supereroii se întrec pe ei înşişi, fiind ei înşişi, cu metehnele lor, aşa cum Thor continuă să-i spună iepure pe tot parcursul filmului Ratonului Rocket.

Revenind la final, evident că trebuia să se termine palpitant, lăsându-te cu sufletul la gură şi numărând zilele până la lansarea părţii a doua. Dar dacă vă gândiţi bine-bine, puteţi să întrezăriţi cam despre ce este vorba. Am spus să întrezăriţi, să bănuiţi... Deodamdată vedeţi filmul pentru că e de zile mari.

xoxo

*

Yes, people, it’s part I. And I have to tell you… on that day of the beginning of May 2018, at Cinemacity in Iulius Mall – Iaşi, time stood still. Most didn’t know it was a two part movie, and those who knew were meditating in a stunned silence at what just happened. I’ll come back to this.

For now, Thanos wants to be the master of the world, and for that he needs 6 charmed stones that control Space, Reality, Power, Mind, Soul, and Time. Each of them is somewhere else and for each of them Thanos and his servants have to fight fiercely. To stop him, all the dear superheroes in Marvel’s movies get together to unite their powers:  The Avengers, The Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok and Black Panther.

The battles take place on multiple plans, each time the stones playing a major role. For example, the one who holds the Reality Stone can therefore change reality as he wishes.

The details are extraordinary, the universes created outweigh any imagination, the actors are wonderful, and the lines sensational.

The superheroes exceeds themselves, being themselves, with their little oddities, like Thor who continues throughout the movie to call the Rocket Raccoon a rabbit.

Going back to the end, obviously it had to end in suspense, letting us breathless and counting the days until the launch of the second part. But if you think really, really hard, you can get a glimpse of what was all about in the end. I told you to catch a glimpse, that’s all... Now you have to see the movie because is big-time.

xoxo

 

gallery/insula fanteziilor 2020